Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Polityka senioralna - dodatkowe świadczenia i inwestycja w aktywność

Z okazji Europejskiego Dnia Seniora, który obchodziliśmy 20 października, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przypomina o najważniejszych rozwiązaniach polityki państwa wobec osób starszych.


Bezpieczeństwo przede wszystkim

W 2023 roku do katalogu świadczeń dla emerytów i rencistów na stałe wpisana została tzw. 14. emerytura, co gwarantuje wypłatę świadczenia niezależnie od okoliczności. Obok 14. emerytury wsparciem dla osób starszych jest też 13. emerytura wypłacana od 2019 roku i gwarantowana ustawą, a także korzystna waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych.

Rząd wprowadził również tzw. emeryturę matczyną, przyznawaną w ramach programu Mama 4+.

Do tego dochodzą jeszcze m.in. niższe podatki i zerowy PIT dla emerytów. Poszerzona została również grupa osób uprawnionych do bezpłatnych leków o seniorów powyżej 65 lat. To duża zmiana, dzięki której w kieszeniach wielu polskich seniorów zostaną środki, które wcześniej wydawane były w aptekach.

 

Aktywność na wagę złota

Dzięki programowi Senior+ powstają nowe Dzienne Domy i Kluby dla seniorów. Przez uczestnictwo w zajęciach organizowanych w placówkach, seniorzy mają możliwości rozwoju swojego potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz okazję do spotkania z rówieśnikami.

Z kolei głównym celem Programu Aktywni+ jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego, poprzez rozszerzenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, zaangażowanie osób starszych w obszarze rynku pracy oraz wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych.

 

Emerytury pomostowe

Nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych oznacza, że świadczenia te będą przysługiwać także tym osobom, które nie posiadają stażu pracy w warunkach szczególnych przed 1 stycznia 1999 r. Dzięki temu prawo do emerytury pomostowej uzyska znacznie większa grupa osób.

Ważną zmianą jest też uchylenie wygasającego charakteru tych świadczeń. To z kolei może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności wykonywania prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze, ponieważ młodsi pracownicy uzyskają prawo do emerytury pomostowej.


Więcej informacji na https://tiny.pl/cp5k6 

  •  - Polityka senioralna
    Polityka senioralna
liczba wejść: 434