Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Ankieta ewaluacyjna dotycząca Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizowanego przez Oddział Projektów Strategicznych w Biurze Wojewody

Stawiamy na stałą profesjonalizację obsługi zadań rządowych. W związku ze zmianami zasad realizacji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do Beneficjentów Programu zwrócono się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety ewaluacyjnej oceniającej dotychczasową współpracę. Warto wskazać, że zmiana zasad realizacji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jest związana z przejściem w bieżącym roku w 90% na dokumentację elektroniczną, a także z potrzebą dalszej udoskonalania procesu obsługi funduszu przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg jest realizowany przez Oddział Projektów Strategicznych w Biurze Wojewody.

Celem przeprowadzonej ankiety jest regularne i długofalowe podnoszenie jakości pracy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W ankiecie udział brało 60-ciu respondentów. Beneficjentom, którymi były jednostki samorządu terytorialnego, zostało zadane 14 pytań.

Urząd Wojewódzki ma w planach wprowadzenie do użycia powyższego narzędzia raz na kwartał.

Pozwoli to na regularne i długofalowe podnoszenie jakości pracy.

Wyniki ankiety pozwoliły skutecznie ocenić efektywność podejmowanych działań, w tym zaangażowanie pracowników w rozwiązywanie problemów, kontakt z opiekunem projektu czy życzliwość w kontakcie bezpośrednim.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami przeprowadzonej ankiety.

 

 

Analiza odpowiedzi na pytania zdane w ankiecie

 • Jak ocenia Pan/Pani Oddział Rozwoju i Projektów Strategicznych w Biurze Wojewody w zakresie rozwiązywania bieżących problemów związanych z realizacją RFRD?

 

 

 • Jak ocenia Pan/Pani kontakt z opiekunem projektu? Proszę uzasadnić odpowiedź.

 

 

 

 • Czy podczas rozmowy z pracownikiem DUW otrzymał Pan/Pani wszystkie potrzebne informacje?

 

 • Czy obsługujący pracownik  DUW wykazał się życzliwością w kontakcie bezpośrednim

 

 • Czy informacje w zakresie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg są łatwe do odnalezienia na stronie Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu?

 

 • Czy Ogłoszenie o naborze oraz Instrukcja wypełniania wniosku są czytelne i zrozumiałe?  Jeśli nie, to proszę wskazać sugestie dot. proponowanych zmian.

 

 

 • Czy formularz wniosku o dofinansowanie jest przejrzysty i zrozumiały? Jeśli nie, to proszę wskazać sugestie dot. proponowanych zmian.

 

 

 

 • Czy wypełnianie wniosku o dofinansowanie stwarza Panu/Pani trudności? Jeśli tak, to proszę wskazać, które pola/punkty wniosku wymagają zmiany/doprecyzowania.

 

 • Czy zasady weryfikacji i kryteria oceny wniosków są jednoznaczne i zrozumiałe? Jeśli nie, to proszę wskazać sugestie dot. proponowanych zmian.

 • Czy zapisy umowy o dofinansowanie są w Pana/Pani ocenie jednoznaczne i zrozumiałe? Jeśli nie, proszę wskazać, które zapisy umowy wymagają zmiany/doprecyzowania.

 

Podsumowanie wyników ankiety

Wyniki anonimowej ankiety ewaluacyjnej dotyczącej Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg można podsumować w następujący sposób: Beneficjenci Rządowego Funduszu Rozwoju dróg bardzo dobrze oceniają współpracę z Urzędem Wojewódzkim. Na wszystkie z 14-stu zadanych pytań znaczna większość ankietowanych (ponad 90%) odpowiada w sposób zdecydowanie pozytywny.

 

 

 • - Analiza Ewaluacyjna
  Analiza Ewaluacyjna
liczba wejść: 536