Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego.

Omówieniu najważniejszych postulatów rolników, którzy prowadzą akcję protestacyjną w całym kraju, poświęcone było specjalne Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego.

28.02.2024r.

Maciej Awiżeń – Wojewoda Dolnośląski uczestniczył w spotkaniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego https://umwd.dolnyslask.pl/wrds/sklad-wrds-wd/, którą poprowadził przewodniczący Paweł Bochen, Prezes Dolnośląskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Gośćmi posiedzenia Rady byli przedstawiciele Komitetu Protestacyjnego Województwa Dolnośląskiego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

W trakcie spotkania związkowcy przedstawili główne bariery prowadzenia działalności rolniczej wynikające z destabilizacji rynku rolnego z powodu toczącego się konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

Przedstawiciele protestujących zwrócili uwagę, że ich kłopoty można podzielić na dwa obszary: jedne związane z koniecznością realizacji polityki określonej Europejskim Zielonym Ładem, a drugie wynikające z wprowadzaniem dużej ilości produktów rolnych do Polski z krajów spoza UE. Te dwa czynniki wpływają na fakt, iż polskie gospodarstwa rolne nie mogą konkurować na równych prawach na rynkach europejskich i światowych.

Członkowie Rady poparli postulaty rolników, jednocześnie zwracając uwagę, że ich problemy można podzielić na dwa obszary: pierwszy związany z polityką rolną UE wobec Ukrainy

i realizacją Europejskiego Zielonego Ładu, a drugi dotyczący regulacji i kontroli na wewnętrznych rynku rolnym.

Członkowie Rady postanowili, że w związku z napiętą sytuacją zostaną poszerzone kompetencje Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego o problematykę związaną z działalnością rolniczą.

Zespół ten w porozumieniu z protestującymi rolnikami przygotuje rekomendacje i propozycje rozwiązań i działań, które pozwolą unormować polski rynek rolny i prowadzenie działalności gospodarczej w warunkach uczciwej konkurencji.

WRDS WD podejmie także stanowisko popierające postulaty organizacji rolniczych.

 

 

  •  - IMG_0375
    IMG_0375
liczba wejść: 376