Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Spotkanie ws. Budowy Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu

Z inicjatywy Macieja Awiżenia - Wojewody Dolnośląskiego, zostało zorganizowane spotkanie w sprawie budowy nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. W konsultacjach udział wzięło wielu wybitnych przedstawicieli instytucji medycznych, naukowych, przedstawiciele Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Wojewoda Dolnośląski podziękował wszystkim za przybycie i rozpoczynając dyskusje, podkreślił wagę omawianej inwestycji, zaznaczając jak bardzo ważny i potrzebny jest ten szpital z punktu widzenia jakości i dostępności do wachlarza świadczeń onkologicznych, pulmonologicznych, hematologicznych.

Wojewoda potwierdził wszystkie ustalenia i zobowiązania rządu, co do wspólnego finansowania budowy nowego szpitala.  W celu realizacji zobowiązań prowadzone są rozmowy w sprawie szczegółowych zapisów umowy pomiędzy Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim, a samorządem Województwa Dolnośląskiego.

Ponieważ pojawiały się  głosy o niewystarczającej liczbie konsultacji i brakach w informacji nt. budowy i zasad późniejszego funkcjonowania NSO, na spotkaniu podjęto także te tematy. Padło wie pytań i odpowiedzi o zasadniczym charakterze, a wszelkie wątpliwości były wyjaśniane przez przedstawicieli  inwestora tj. DCO.

Celem spotkania również, wskazanym przez wojewodę, była kwestia późniejszego doposażenia szpitala, procedur współpracy pomiędzy środowiskiem medycznym, współpracy przy kształceniu studentów medycyny, oraz procedur przekazywania pacjentów pomiędzy szpitalami.

Szczególną troskę powinniśmy okazać tematowi przekazywania pacjentów - zwłaszcza ze szpitali powiatowych, żeby to właśnie pacjenci spoza Wrocławia mogli w pełni korzystać z nowo wybudowanego szpitala. Mamy nadzieję, że te rozmowy pomogły wyjaśnić wątpliwości w środowisku i przyczynią się do pełnego wykorzystania w przyszłości potencjału szpitala dla dobra mieszkańców całego Dolnego Śląska.

  •  - A0101064
    A0101064
liczba wejść: 519