Na węźle Wrocław Stadion zamknięta zostanie łącznica wjazdowa Wspólna strategia dla Odry - Konferencja w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Ostrzeżenie przed nadchodzącymi dużymi upałami Wywiad z Wojewodą Dolnośląskim Maciejem Awiżeniem Pierwsze pół roku pracy Wojewody Dolnośląskiego Macieja Awiżenia Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Śnięte ryby w Głogowie – komunikat Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW

W Głogowie z rzeki Odry wyłowiono śnięte ryby. Badania na obecność „złotej algi” pokazują, że jej poziom spada. Sytuację służby monitorują na bieżąco.

W Głogowie 10 czerwca br. początkowo pojawiły się śnięcia narybków, następnie większych 60-80-centymetrowych ryb. Do 12 czerwca z rzeki wyłowiono 600 kg ryb. Służby działają na miejscu. Inspektorat Ochrony Środowiska ustala przyczynę śnięcia. Próbki zostały pobrane także przez Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie. Próbki do badań zabezpieczył też biegły ichtiolog. Państwowa Straż Rybacka wraz ze służbami – Policją, Państwową Strażą Pożarną, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej i przedstawicielami Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Głogowie dokonują rekonesansu miejsca zdarzenia oraz pozostałego biegu Odry.

WIOŚ dokonuje na bieżąco rozpoznania zanieczyszczenia w terenie, a pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego we Wrocławiu Oddział w Legnicy pobierają próbki wody do badań fizykochemicznych w celu sprawdzenia jej jakości. Utylizacja prowadzona jest przez wyspecjalizowaną firmę.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki przy udziale Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ) prowadzi także  działania prewencyjne. Są to m.in.: bieżące wizje terenowe, monitorowanie (codziennie) przez służby sytuacji w zagrożonych starorzeczach, zbiornikach,  kanałach połączonych z rzeką Odrą, bieżące i stałe obserwacje danych z monitoringu oraz komunikatów GIOŚ, badania pod kątem liczebności „złotej algi” i toksyn, zabezpieczenie przez służby wojewodów sprzętu technicznego,  utworzenie zespołu ds. Odry, zwołanie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, udział w cotygodniowych posiedzeniach Zespołu Zarządzania Kryzysowego MKiŚ, bieżąca współpraca pomiędzy użytkownikami wód.

W czerwcu zaplanowano również dwa spotkania zespołu naukowo-badawczego ds. rzeki Odry. Przedstawiciele Wojewody uczestniczą także w cotygodniowych posiedzeniach Zespołu Zarządzania Kryzysowego MKiŚ.

Wyniki badań na obecność „złotej algi”

GIOŚ na bieżąco monitoruje poziom algi w rzece, dzięki czemu jest w stanie określić aktualny poziom zagrożenia. W ostatnim czasie wyniki badań na obecność „złotej algi” znacznie się poprawiły. Poziom ten spada.  

Zbiornik Czernica - pomost 17 505 000 - I stopień zagrożenia (spadek z 25 480 000)

Odra powyżej Wrocławia - Łany - 1 751 000  - brak stopnia alarmowego (spadek z 13 500 000).

Wszystkie możliwe działania są prowadzone. Poszukujemy przyczyny śnięcia ryb. Oczekujemy na wyniki badań fizykochemicznych. O wynikach tych badań poinformujemy, gdy tylko będą dostępne.  

JU-J/ŁK foto: ŁG

liczba wejść: 658