Na węźle Wrocław Stadion zamknięta zostanie łącznica wjazdowa Wspólna strategia dla Odry - Konferencja w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Ostrzeżenie przed nadchodzącymi dużymi upałami Wywiad z Wojewodą Dolnośląskim Maciejem Awiżeniem Pierwsze pół roku pracy Wojewody Dolnośląskiego Macieja Awiżenia Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Lipcowe Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego

Dziś odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego, w którym uczestniczył Wojewoda Maciej Awiżeń. Podziękowania dla Cezarego Przybylskiego oraz omówienie bieżącej sytuacji na Dolnym Śląsku.

Spotkanie w sali Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego prowadził przewodniczący Paweł Bochen. Posiedzenie Prezydium WRDS było nie tylko okazją do podziękowania za długoletnią współpracę Marszałkowi Cezaremu Przybylskiemu, ale również platformą do omówienia bieżących wyzwań społeczno-gospodarczych Dolnego Śląska.

Wojewoda Dolnośląski, Maciej Awiżeń, poinformował uczestników spotkania o planowanym proteście przedstawicieli branży leśnej. Protest dotyczył będzie ograniczania wycinki lasów i planów tworzenia większej liczby rezerwatów. W sierpnia br. odbędzie się posiedzenie Rady z udziałem przedstawicieli organizacji związkowych branży leśnej, dyrekcji dolnośląskiego oddziału Lasów Państwowych, przedstawicieli pracodawców branży leśnej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Jednym z głównych punktów spotkania były także podziękowania dla byłego Marszałka Cezarego Przybylskiemu za wieloletnią współpracę w WRDS w latach 2015-2024. Marszałek Przybylski pełnił funkcję przewodniczącego Rady dwukrotnie i był odpowiedzialny za organizację jej pracy zgodnie z ustawą. Przewodniczący Paweł Bochen, w imieniu wszystkich członków Prezydium, wyraził wdzięczność za życzliwość, otwartość i umiejętność współpracy, które cechowały Marszałka Przybylskiego. Sam marszałek podkreślił, że praca w WRDS WD była pełna wzajemnego zrozumienia i szacunku, co pozwalało na wypracowywanie wspólnych opinii i stanowisk.

Kolejnym tematem była próba zorganizowania spotkania przedstawicieli zakładów Adler w Świdnicy z władzami miasta, która jak dotąd nie przyniosła odpowiedzi na dwukrotne zaproszenia z biura WRDS. Rada wróci do tej sprawy w sierpniu br.

 

liczba wejść: 255