Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
14 lutego 2013

Spotkanie z samorządowcami powiatu zgorzeleckiego

14 lutego Wojewoda Dolnośląski, Aleksander Marek Skorupa, uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z obszaru powiatu zgorzeleckiego, realizujących projekty dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.

  •  - Fot. DUW
    Fot. DUW

W trakcie rozmowy, w której udział wzięli, ze strony samorządowej: Artur Bieliński, Starosta Powiatu Zgorzeleckiego, Małgorzata Sokołowska, Zastępca Burmistrza Pieńska, Edward Dudek, Wójt Gminy Jeżów Sudecki, Rafał Gronicz, Burmistrz Zgorzelca, Robert Łężny, Burmistrz Zawidowa, Jacek Flaszyński, Zastępca Wójta Gminy Sulików oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, wojewoda omówił aktualny stan realizacji Programu. Przedstawił kluczowe zagadnienia związane z jego realizacją, koncentrując się na konieczności zrównoważenia kwestii optymalnego wykorzystania przez beneficjentów dostępnych środków i wyeliminowania ryzyka wystąpienia nieprawidłowości.

Podczas dyskusji, poza omówieniem obszarów utrudniających realizację projektów, wojewoda skoncentrował się na szczególnej roli kontroli uprzedniej postępowań o udzielenie zamówień publicznych jako narzędzia umożliwiającego beneficjentom uniknięcie w przyszłości negatywnych skutków finansowych. Z racji powierzonych zadań kontrolnych w ramach Programu, wojewoda zadeklarował gotowość dalszego, wzmożonego zaangażowania podległych służb w prowadzenie powyższych działań, przynoszących wymierną korzyść zarówno w skali pojedynczych przedsięwzięć i całego Programu.

liczba wejść: 2277