Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
25 lutego 2013

Porozumienie w sprawie "Planu Ratowniczego Udzielania Pomocy Przygranicznej"

Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek Skorupa i Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Szcześniak oraz Hetman Kraju Kralovohradeckiego Lubomir Franc i Dyrektor Straży Pożarnej Kraju Kralovohradeckiego Frantisek Mencl podpisali dziś Plan Ratowniczy Udzielania Pomocy Przygranicznej przez Jednostki Straży Pożarnej Województwa Dolnośląskiego oraz Kraju Hradeckralowego.

 

Podstawą opracowania tego planu jest umowa między Rzeczpospolitą Polską oraz Republiką Czeską o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeniach (z 2000r.) oraz podpisane rok temu porozumienie między Wojewodą Dolnośląskim i Dolnośląskim Komendantem PSP we Wrocławiu a Hetmanem Kralovehradeckiego Kraju i tamtejszym Korpusem Pożarniczo – Ratowniczym.

Plan określa zasady wzajemnego udzielania pomocy ratowniczej w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń jeśli jedna ze stron uzna za konieczne wsparcie własnych działań przez siły i środki drugiej strony. Mówi także o zasadach zapewnienia wymiany informacji, wyników pomiarów i prognoz zagrożeń, a także informacji o przyczynach  ich powstania.

Dokument zawiera także kwestie dotyczące współdziałania podmiotów ratowniczych w celu podniesienia poziomu wyszkolenia. Chodzi o wspólne ćwiczenia, warsztaty i programy badawcze.

Zakres pomocy przygranicznej obejmuje przede wszystkim działania ratowniczo- gaśnicze w zakresie gaszenia pożarów, likwidacji katastrof, awarii i miejscowych zagrożeń, a także usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń (gaszenie pożaru lasu, obiektu przemysłowego, prowadzenie działań poszukiwawczo – ratowniczych, usuwanie skutków silnych wiatrów, działania ratownicze podczas wypadków i katastrof komunikacyjnych, powodzi, zalania terenu, uwalniania substancji toksycznych, awarii  wyciągu narciarskiego czy kolejki linowej). 

  •  - Fot. DUW
    Fot. DUW
  •  - Fot. DUW
    Fot. DUW