Aktualnie znajdujesz się na:

Akty prawne i dokumenty dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

Akty prawne i dokumenty dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

Ustawy

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, 1495 oraz 2020 r. poz. 284, 322, 374)
 2. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875)
 3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 poz. 695)
 4.  Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 poz. 875)
 5. Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 1068)
 6. Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 1086)
 7. Ustawa z dnia z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz.U. z 2020 poz. 1262)

Rozporządzenia Rady Ministrów

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 566)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 577)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 poz. 624)
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.04.2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 659)
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.04.2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 656)
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.04.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 poz. 658)
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 poz. 674)
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.04.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 673)
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.04.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U. z 2020 poz. 697)
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 791)
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.05.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 poz. 792)
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 poz. 820)
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 856)
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 poz. 878)
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 poz. 964)
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 poz. 966)
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 poz. 991)
 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 poz. 996)
 19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 poz. 1006)
 20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 poz. 1031)
 21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066)
 22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 1108)
 23. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 1109)
 24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 poz. 1182)
 25. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (DZ.U. z 2020 poz. 1231)
 26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 )Dz.U. 2020 poz. 1232)

Rozporządzenia Ministra Zdrowia

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 490)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 522)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz.U. z 2020 r. poz. 539)
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 565)
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U z 2020 r. poz. 585)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie  standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz.U. z 2020 r. poz. 597)
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U. z 2020 poz. 607)
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 625)
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz.U. z 2020 poz. 761)

Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego

 1. Zarządzenie Nr 89 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do spraw realizacji działań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zjawisku rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2
 2. Zarządzenie Nr 92 Wojewody Dolnośląskiego z dnia z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa dolnośląskiego

Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego

 1. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
 2. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
 3. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
 4. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
 5. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
 6. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
 7. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
 8. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
 9. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
 10. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
 11. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
 12. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
 13. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
 14. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
 15. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
 16. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
 17. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
 18. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
 19. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
 20. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
 21. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
 22. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
 23. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
 24. Obwieszczenie Wojeowdy Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
 25. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
 26. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Polecenia Wojewody Dolnośląskiego

 1. Polecenie nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś z dnia 9.03.2020 r. w sprawie obowiązku wyznaczenia obiektów dla osób zdrowych podlegających kwarantannie
 2. Polecenie nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś z dnia 9.03.2020 r. w sprawie przygotowania miejsc kwarantanny dla minimum 50 osób w każdym powiecie/mieście na prawach powiatu
 3. Polecenie nr BZ.68.6.2020.RW z dnia 11.03.2020 r. w sprawie zawieszenia w okresie od 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. działalności klubów dziecięcych i żłobków
 4. Polecenie nr BZ.68.7.2020.RW z dnia 11.03.2020 r. w sprawie zawieszenia działalności placówek wsparcia dziennego, centrów i klubów integracji społecznej, dziennych domów i klubów seniora  w okresie od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. na terenie województwa dolnośląskiego
 5. Polecenie nr BZ.68.8.2020 z dnia 12.03.2020 r. w sprawie zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2
 6. Polecenie z dnia 12.03.2020 r. w sprawie zawieszenia działalności placówek wsparcia dziennego, centrów i klubów integracji społecznej, centrów i klubów seniora, dziennych domów i klubów seniora w okresie od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. na terenie województwa dolnośląskiego
 7. Polecenie Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.40.29.2020.SP1 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia udziału mieszkańców w sesjach rad gminy, powiatu i sejmiku województwa
 8. Polecenie Wojewody Dolnoślaskiego nr NK-N.40.29.2020.SP1 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie cofnięcia polecenia z dnia 12 marca 2020 r. nr NK-N.40.29.2020.SP1
 9. Polecenie z dnia 13.03.2020 r. w sprawie zabezpieczenia miejsc miejsc oraz przygotowania personelu na przypadki pojawienia się osób chorych lub z podejrzeniem zachorowania na COVID-19 w specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. ośrodkach interwencji kryzysowej, domach pomocy społecznej
 10. Polecenie z dnia 13.03.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia działalności placówek wychowawczych od 13.03.2020 do 25.03.2020
 11. Polecenie z dnia 13.03.2020 r. w sprawie nakazu zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2
 12. Polecenie nr BZ.68.9.2020 z dnia 14.03.2020 r. w sprawie zapewnienia pełnej gotowości do przyjęcia osób na kwarantannę i ich dozoru
 13. Polecenie nr BZ.68.10.2020 z dnia 14.03.2020 r. w sprawie zamknięcia przejść i przejazdów na drogach i przejściach pieszych niewymienionych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. (poz.434)
 14. Polecenie nr BZ-RM.68.1.2020 z dnia 15.03.2020 r. w sprawie nakazu przyjmowania do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu wyłącznie pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-COV-2
 15. Polecenie nr BZ-RM.68.2.2020 z dnia 15.03.2020 r. w sprawie nakazu przyjmowania do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu wyłącznie pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2
 16. Polecenie nr BZ-RM.6310.71.2020.LS z dnia 16.03.2020 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu w szpital jednoimienny
 17. Polecenie nr BZ-RM.6310.72.2020.LS z dnia 16.03.2020 r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu (ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław) w szpital jednoimienny
 18. Polecenie nr BZ-RM.6310.74.2020.LS z dnia 16.03.2020 r. w sprawie nakazu zakupu przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego środków ochrony indywidualnej w ilości niezbędnej do zabezpieczenia pracowników ochrony zdrowia, służb, inspekcji i straży przed COVID-19
 19. Polecenie nr BZ-RM.6310.75.2020.LS z dnia 16.03.2020 r. w sprawie nakazu zakupu przez Urząd Miejski Wrocławia (Sukiennice 9, 50-107 Wrocław) środków ochrony indywidualnej w ilości niezbędnej do zabezpieczenia pracowników ochrony zdrowia, służb, inspekcji i straży przed COVID-19
 20. Polecenie nr BZ-RM.6310.76.2020.LSz dnia 16.03.2020 r. w sprawie podjęcia przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo-Rozwojowy przy ul. Kamieńskiego 73a usług opieki zdrowotnej wobec pacjentów, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem lub zachodzi podejrzenie zakażenia koronawirusem - w dziedzinie kardiologii i ginekologii
 21. Polecenie nr BZ-RM.6310.77.2020.LS z dnia 16.03.2020 r. w sprawie podjęcia przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy usług opieki zdrowotnej wobec pacjentów, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem lub zachodzi podejrzenie zakażenia koronawirusem - w dziedzinie kardiologii, neurologii, neurochirurgii i okulistyki
 22. Polecenie nr BZ-RM.6310.80.2020.LS z dnia 17.03.2020 r. w sprawie nakazu zorganizowania przez Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu (ul. Ziębicka 34-38, 50-507 Wrocław) grupy, w zakresie wsparcia koordynacji działań związanych z transportem sanitarnym osób z podejrzeniem zakażenia COVID-19
 23. Polecenie nr BZ-S0.6514.4.2020.KN z dnia 17.03.2020 r. w sprawie wydzielenia doraźnych miejsc noclegowych i zabezpieczenia wyżywienia (przynajmniej jeden ciepły posiłek na dobę) dla Sił Zbrojnych RP, biorących udział w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19
 24. Polecenie nr BZ-BOL.68.20.2020.TŚ z dnia 17.03.2020 r. w sprawie zapewnienia możliwości odbycia kwarantanny w domach studenckich (T-16 oraz T-19), zlokalizowanych przy ul. Wittiga 6 we Wrocławiu
 25. Polecenie nr BZ-S0.6514.5.2020.KN z dnia 18.03.2020 r. w sprawie zapewnienia warunków socjalno-bytowych dla osób oczekujących na granicy
 26. Polecenie nr BZ-SO.6514.6.2020.KN z dnia 18.03.2020 r. w sprawie dostarczenia suchego prowiantu na przejście graniczne Kudowa-Słone
 27. Polecenie nr BZ-S0.6514.7.2020.KN z dnia 19.03.2020 r. w sprawie wydzielenia doraźnych miejsc noclegowych i zabezpieczenia wyżywienia dla Sił Zbrojnych RP, biorących udział w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19
 28. Polecenie nr BZ-BOL.68.20.2020.TŚ z dnia 19.03.2020 r. w sprawie nakazu dokonywania bieżącej oceny występujących i potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się COVID-19, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne
 29. Polecenie nr BZ-S0.6514.8.2020.RN z dnia 22.03.2020 r. w sprawie wydzielenia doraźnych miejsc noclegowych i zabezpieczenia wyżywienia (przynajmniej jeden ciepły posiłek na dobę) dla Sił Zbrojnych RP, biorących udział w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19
 30. Polecenie nr BZ-S0.6514.9.2020.KN z dnia 23.03.2020 r. w sprawie wydzielenia doraźnych miejsc noclegowych i zabezpieczenia wyżywienia dla Sił Zbrojnych RP, biorących udział w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19
 31. Polecenie nr BZ-BOL.68.20.2020.AS z dnia 24.03.2020 r. w sprawie przedłużenia zawieszenia działalności wszelkich placówek wsparcia dziennego, żłobków, klubów dziecięcych itp. w okresie od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
 32. Polecenie nr ZP-KNPS.68.2.2020.EZ z dnia 24.03.2020 r. w sprawie przedłużenia zawieszenia działalności wszelkich placówek wsparcia dziennego, żłobków, klubów dziecięcych itp. w okresie od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
 33. Polecenie nr BZ-S0.6514.10.2020.KN z dnia 25.03.2020 r. w sprawie nakazu zabezpieczenia wyżywienia (przynajmniej jeden ciepły posiłek na dobę) dla funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
 34. Polecenie nr BZ-BOL.68.20.2020.AS z dnia 26.03.2020 r. w sprawie nakazu informowania mieszkańców o konieczności stosowania się do zaleceń służb sanitarnych w związku z COVID-19
 35. Polecenie nr BZ-RM.6310.108.2020.LS z dnia 27.03.2020 r. w sprawie nakazu zabezpieczenia przez Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu miejsc izolacyjnych
 36. Polecenie nr BZ-RM.6310.110.2020.LS z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zlecenia Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu leczenia pacjentów dorosłych chorych psychiatrycznie
 37. Polecenie nr BZ-RM.6310.110.2020.LS z dnia 30.03.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27.03.2020 r. nr BZ-RM.6310.110.2020.LS
 38. Polecenie nr BZ-RM.6310.110.2020.LS z dnia 30.03.2020 r. w sprawie  zlecenia Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu leczenia pacjentów dorosłych chorych psychiatrycznie z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2
 39. Polecenie nr BZ-SO.6514.12.2020.RN z dnia 30.03.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25.03.2020 r. nr BZ-SO.6514.10.2020.KN
 40. Polecenie nr BZ-SO.6514.13.2020.RN z dnia 30.03.2020 r. w sprawie nakazu zabezpieczenia wyżywienia (przynajmniej jeden ciepły posiłek na dobę) dla funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
 41. Polecenie nr BZ.68.17.2020 z dnia 31.03.2020 r. w sprawie dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich), organizacji wspólnych patroli z Policją  oraz prowadzenia innych form współpracy straży gminnych (miejskich) z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji
 42. Polecenie nr BZ.68.18.2020 z dnia 31.03.2020 r. w sprawie zabezpieczenia wsparcia dla osób bezrobotnych i przedsiębiorców, w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2
 43. Polecenie nr BZ-SO.6310.108.2020.KT z dnia 1.04.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27.03.2020 r. nr BZ-BM.6310.108.2020.LS
 44. Polecenie nr BZ-RM.6310.116.2020.DC z dnia 1.04.2020 r. w sprawie zmniejszenia obsady w zespole transportu medycznego
 45. Polecenie nr BZ-BM.6310.127.2020.MB z dnia 6.04.2020 r. w sprawie wykonywania badań pomiaru temperatury ciała wśród pracowników szpitali oraz zorganizowania pracy izby przyjęć (IP)/szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR), w sposób umożliwiający bezpieczną segregację separację osób z podejrzeniem lub chorych na COVID-l9
 46. Polecenie nr BZ-RM.6310.124.2020.MB z dnia 7.04.2020 r. w sprawie nałożenia na Sanatorium Uzdrowiskowe „Lalka” Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. - Grupa PGU w Jeleniej Górze (Plac Zdrojowy 2, 58-560 Jelenia Góra) obowiązku realizacji pobytów związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2
 47. Polecenie nr BZ-RM.6310.127.2020.MB(2) z dnia 7.04.2020 r. w sprawie wykonywania badań temperatury ciała wśród pracowników szpitali oraz zorganizowania pracy izby przyjęć(IP)/szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) w sposób umożliwiający bezpieczną segregację i separację osób z podejrzeniem lub chorych na COVID-l9
 48. Polecenie nr BZ-RM.6310.142.2020.MB z dnia 8.04.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 kwietnia 2020 r. nr BZ-RM.6310.127.2020.MB
 49. Polecenie nr BZ-RM.6310.142.2020.MB(2) z dnia 8.04.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r. nr BZ-RM.6310.127.2020.MB(2)
 50. Polecenie nr BZ-RM.6310.143.2020.MB z dnia 8.04.2020 r. w sprawie wykonywania badań pomiaru temperatury ciała wśród pracowników szpitali oraz zorganizowania pracy izby przyjęć (IP)/szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR), w sposób umożliwiający bezpieczną segregację i separację osób z podejrzeniem lub chorych na COVID-l9
 51. Polecenie nr BZ-S0.6514.14.2020.RN z dnia 9.04.2020 r. w sprawie nałożenia obowiązku wydzielenia doraźnych miejsc noclegowych i zabezpieczenie wyżywienia (przynajmniej jeden ciepły posiłek na dobę) dla Sił Zbrojnych RP, biorących udział w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19
 52. Polecenie nr ZP-KNPS.68.3.2020.EZ z dnia 10.04.2020 r. w sprawie przedłużenia zawieszenia działalności wszelkich placówek wsparcia dziennego, centrów integracji społecznej, dziennych domów i klubów seniora. w okresie od  11 kwietnia 2020 r. do 24 kwietnia 2020 r.
 53. Polecenie nr ZP-KNPS.68.4.2020.EZ z dnia 10.04.2020 r. w sprawie wsparcia Domów Opieki Społecznej w sprawowaniu opieki nad mieszkańcami
 54. Polecenie nr BZ-SO.6514.16.2020.KN z dnia 14.04.2020 r. w sprawie nałożenia obowiązku wydzielenia doraźnych miejsc noclegowych i zabezpieczenie wyżywienia (przynajmniej jeden ciepły posiłek na dobę) dla Sił Zbrojnych RP, biorących udział w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19
 55. Polecenie nr BZ-RM.6310.149.2020.MB z dnia 15.04.2020 r. w sprawie obowiązku realizacji pobytów związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 przez Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. w Sokołowsku
 56. Polecenie nr BZ-RM.6310.150.2020.MB z dnia 15.04.2020 r. w sprawie utworzenia przez Specjalistyczny  Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu Izolatorium w podmiocie Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. w Sokołowsku
 57. Polecenie nr BZ-S0.6514.18.2020.KN z dnia 16.04.2020 r. w sprawie wydzielenia doraźnych miejsc noclegowych i zabezpieczenia wyżywienia (przynajmniej jeden ciepły posiłek na dobę) dla Sił Zbrojnych RP, biorących udział w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19
 58. Polecenie nr ZP-ZS.965.3.2020.EG z dnia 16.04.2020 r. zmieniające polecenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.04.2020 r.
 59. Polecenie nr BZ-RM.6310.159.2020.MB z dnia 17.04.2020 r. w sprawie utworzenia przez Miedzioweme Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna, ul. Marii Sklodowskiej-Curie 66, 59-301 Lubin Izolatorium w miejscu Interferie Hotel S.A. ul. Wojska Polskiego 9, 67-200 Głogów
 60. Polecenie nr BZ-RM.6310.159.2020.MB(2) z dnia 20.04.2020 r. w sprawie uchylenie polecenia z dnia 17.04.2020 r. nr BZ-RM.6310.159.2020.MB
 61. Polecenie nr ZP-ZS.965.3.2020.EG z dnia 22.04.2020 r. zmieniające polecenie z dnia 16.04.2020 r. ZP-ZS.965.3.2020.EG

Decyzje Wojewody Dolnośląskiego

 1. Decyzja z dnia 15.04.2020 r. nr BZ-RM.6310.147.2020.MB w sprawie zniesienia wobec Sanatorium Uzdrowiskowego „Polonia” obowiązku pozostawania w stanie podwyższonej gotowości
 2. Decyzja z dnia 15.04.2020 r. nr BZ-RM.6310.153.2020.MB w sprawie zniesienia wobec Sanatorium Uzdrowiskowego „Jan Kazimierz B”  obowiązku pozostawania w stanie podwyższonej gotowości
 3. Decyzja z dnia 15.04.2020 r. nr BZ-RM.6310.152.2020.MB w sprawie zniesienia wobec Sanatorium Uzdrowiskowego „KOGA” obowiązku pozostawania w stanie podwyższonej gotowości
 4. Decyzja z dnia 21.04.2020 r. nr BZ-RM.6310.163.2020.MB w sprawie utworzenia oddziału buforowego przeznaczonego do przeciwdziałania oraz leczenia pacjentów z COVID-19, w przypadku braku możliwości podjęcia ich leczenia przez szpital jednoimienny
 5. Decyzja nr ZP-KNPS.68.5.2020.EZ w sprawie zawieszenie działalności w placówkach wsparcia dziennego, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej w okresie od 25.04.2020 r. do 10.05.2020 r.
 6. Decyzja nr ZP-ZS.965.3.2020.EG-1 w sprawie zawieszenie zajęć w centrach integracji społecznej lub klubach integracji społecznej na obszarze województwa dolnośląskiego w okresie od 25.04.2020 r. do 10.05.2020 r.  
 7. Decyzja nr ZP-ZS.965.3.2020.EG-2 w sprawie zawieszenie działalności Centrum Integracji Społecznej w Krosnowicach w okresie od 25.04.2020 r. do 10.05.2020 r.  
 8. Decyzja nr ZP-ZS.965.3.2020.EG-3 w sprawie zawieszenie działalności Centrum Integracji Społecznej w Lądku Zdroju w okresie od 25.04.2020 r. do 10.05.2020 r.  
 9. Decyzja nr ZP-ZS.965.3.2020.EG-4 w sprawie zawieszenie działalności Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w okresie od 25.04.2020 r. do 10.05.2020 r.  
 10. Decyzja nr ZP-ZS.965.3.2020.EG-5 w sprawie zawieszenie działalności Centrum Integracji Społecznej w Gminie Kłodzko w okresie od 23.04.2020 r. do 10.05.2020 r. 
 11. Decyzja z dnia 24.04.2020 r. nr BZ-RM.6310.169.2020.MB(4) w sprawie utworzenia oddziału buforowego przeznaczonego do przeciwdziałania oraz leczenia pacjentów z COVID-19 w Uniwersyteckieckim Szpitalu Klinicznym im. Jan Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
 12. Decyzja z dnia 30.04.2020 r. nr BZ-RM.6310.169.2020.MB(3) w sprawie utworzenia w ramach Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pododziału z 14 stanowiskami intensywnej terapii wraz z zapewnieniem niezbędnego personelu i wyposażenia koniecznego do leczenia pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2
 13. Decyzja z dnia 30.04.2020 r. nr BZ-RM.6310.176.2020.MB w sprawie realizacji pobytów związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 przez Sanatorium Uzdrowiskowe „Lalka” Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o - Grupa PGU w Jeleniej Górze
 14. Decyzja z dnia 30.04.2020 r. nr BZ-RM.6310.180.2020.MB(2) w sprawie stosowania schematów postępowania zgodnie z załącznikiem Procedura dotycząca PSSE
 15. Decyzja z dnia 30.04.2020 r. nr BZ-RM.6310.180.2020.MB(3) w sprawie stosowania schematów postępowania zgodnie z załącznikiem - Procedura dotyczaca szpitali
 16. Decyzja z dnia 30.04.2020 r. nr BZ-RM.6310.180.2020.MB w sprawie stosowania schematów postępowania zgodnie z załącznikiem - Procedura dotyczaca laboratoriów
 17. Decyzja z dnia 30.04.2020 r. nr BZ-RM.6310.180.2020.MB w sprawie stosowania schematów postępowania zgodnie z załącznikiem - Procedura dotycząca poradni chorób zakaźnych dedykowanej COVID-19
 18. Decyzja z dnia 8.05.2020 r. nr ZP-KNPS.68.6.2020.EZ w sprawie zawieszenia działalności na obszarze województwa dolnośląskiego w placówkach wsparcia dziennego, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej w okresie od 11.05.2020 r. do 24.05.2020 r.
 19. Decyzja z dnia 8.05.2020 r. nr ZP-ZS.965.3.2020.MK w sprawie zawieszenia działalności Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w okresie od 11.05.2020 r. do 24.05.2020 r. 
 20. Decyzja z dnia 8.05.2020 r. nr ZP-ZS.965.3.2020.MK-2 w sprawie zawieszenia działalności Centrum Integracji Społecznej w Kłodzku w okresie od 11.05.2020 r. do 24.05.2020 r. 
 21. Decyzja z dnia 8.05.2020 r. nr ZP-ZS.965.3.2020.MK-3 w sprawie zawieszenia działalności centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej na obszarze województwa dolnośląskiego w okresie od 11.05.2020 r. do 24.05.2020 r. 
 22. Decyzja z dnia 8.05.2020 r. nr ZP-ZS.965.3.2020.MK-4 w sprawie zawieszenia działalności Centrum Integracji Społecznej w Krosnowicach w okresie od 11.05.2020 r. do 24.05.2020 r. 
 23. Decyzja z dnia 8.05.2020 r. nr ZP-ZS.965.3.2020.MK-5 w sprawie zawieszenia działalności Centrum Integracji Społecznej w Lądku Zdroju w okresie od 11.05.2020 r. do 24.05.2020 r. 
 24. Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 01/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś
 25. Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 02/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś
 26. Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 03/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś
 27. Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 04/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś
 28. Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 05/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś
 29. Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 06/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś
 30. Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 07/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś
 31. Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 08/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś
 32. Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 09/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś
 33. Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 10/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś
 34. Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 11/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś
 35. Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 12/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś
 36. Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 13/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś
 37. Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 14/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś
 38. Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 15/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś
 39. Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 16/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś
 40. Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 17/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś
 41. Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 18/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś
 42. Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 19/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś
 43. Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 20/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś
 44. Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 21/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś
 45. Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 22/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś
 46. Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 23/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś
 47. Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 24/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś
 48. Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 25/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś
 49. Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 26/BZ/BOL/COVID-19/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie uchylenia polecenia z dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś
 50. Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-RM.6310.110.2020.MB(2) z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie uchylenia polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2020 r. BZ-RM.6310.110.2020.LS
 51. Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-RM.6310.110.2020. MB(3) z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zabezpieczenia przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu 24 łóżek przeznaczonych do leczenia pacjentów dorosłych, chorych psychiatrycznie z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2
 52. Decyzja z dnia 29.05.2020 r. nr BZ-RM.6310.59.2020.MB(3) w sprawie zniesienia wobec Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J.Gromkowskiego we Wrocławiu obowiązku pozostawania w stanie podwyższonej gotowości od dnia 28 lutego 2020 roku w celu przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
 53. Decyzja z dnia 29.05.2020 r. nr BZ-RM.6310.59.2020.MB(5) w sprawie zniesienia wobec Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J.Gromkowskiego we Wrocławiu obowiązeku pozostawania w stanie podwyższonej gotowości od dnia 15 marca 2020 roku w celu przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia
 54. Decyzja z dnia 29.05.2020 r. nr BZ-RM.6310.59.2020.MB(6) w sprawie zniesienia wobec Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J.Gromkowskiego we Wrocławiu obowiązeku pozostawania w stanie podwyższonej gotowości od dnia 10 marca 2020 roku w celu przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
 55. Decyzja z dnia 29.05.2020 r. nr BZ-RM.6310.59.2020.MB(7) w sprawie zniesienia wobec Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu obowiązku pozostawania w stanie podwyższonej gotowości od dnia 28 lutego 2020 roku w celu przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
 56. Decyzja z dnia 29.05.2020 r. nr BZ-RM.6310.59.2020.MB(8) w sprawie zniesienia wobec Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu obowiązku pozostawania w stanie podwyższonej gotowości od dnia 6 marca 2020 roku w celu przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
 57. Decyzja z dnia 29.05.2020 r. nr BZ-RM.6310.72.2020.(2)MB w sprawie uchylenia polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.03.2020 r. nr BZ-RM.6310.72.2020.LS
 58. Decyzja z dnia 29.05.2020 r. nr BZ-RM.6310.203.2020.MB w sprawie obowiązku zabezpieczenia przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J.Gromkowskiego we Wrocławiu 250 łóżek przeznaczonych do leczenia pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz 10% wskaźnika łóżek respiratorowych w stosunku do wszystkich posiadanych łóżek
 59. Decyzja z dnia 29.05.2020 r. nr BZ-RM.6310.204.2020.MB w sprawie obowiązku zabezpieczenia przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu 15 łóżek przeznaczonych do leczenia pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2
 60. Decyzja z dnia 29.05.2020 r. nr BZ-RM.6310.206.2020.MB w sprawie uchylenia polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 marca 2020 r. nr BZ-RM.68.2.2020
 61. Decyzja z dnia 29.05.2020 r. nr BZ-RM.6310.209.2020 w sprawie nałożenia na Wojewódzki Szpital Specjalistyczn im. J.Gromkowskiego we Wrocławiu obowiązku pozostawania od dnia 1 czerwca 2020 roku w stanie podwyższonej gotowości w celu przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
 62. Decyzja z dnia 4.06.2020 r. nr BZ.68.27.2020 w sprawie uchylenia polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2020 r. nr BZ.68.17.2020
 63. Decyzja z dnia 4.06.2020 r. nr BZ.68.27.2020 w sprawie zlecenia Straży Miejskiej przez Prezydenta Wrocławia dokonywania od dnia 5.06.2020 r. dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji, organizacji wspólnych patroli z Policją, prowadzenie innych form współpracy straży gminnych (miejskich)
 64. Decyzja z dnia 9.06.2020 r. nr BZ-RM.6310.149.2020.MB(2) w sprawie uchylenia polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r. nr BZ-RM.6310.149.2020.MB
 65. Decyzja z dnia 15.06.2020 r. nr 27/BZ/BOL/COVID-19/2020 w sprawie uchylenia polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś
 66. Decyzja z dnia 15.06.2020 r. nr 28/BZ/BOL/COVID-19/2020 w sprawie uchylenia polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 marca 2020 r. nr BZ-BOL.68.20.2020.T.Ś
 67. Decyzja z dnia 18.06.2020 r. nr 30/BZ/BOL/COVID-19/2020 w sprawie uchylenia polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2020 r. nr BZ.68.17.2020
 68. Decyzja z dnia 18.06.2020 r.  nr 31/BZ/BOL/COVID-19/2020  w sprawie uchylenia Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. nr BZ.68.27.2020
 69. Decyzja z dnia 30.06.2020 r. nr BZ-RM.6310.233.2020.MB w sprawie uchylenia polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 marca 2020 r. (BZ-RM.6310.76.2020.LS)
 70. Decyzja z dnia 30.06.2020 r. nr BZ-RM.6310.59.2020.MB(2) w sprawie nakazania  Zespołowi Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Bolesławcu pozostawania od dnia 3 marca 2020 roku w stanie podwyższonej gotowości, w celu przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego/ sprosowanie decyzji - postanowienie z dnia 2 lipca 2020 r. nr BZ-RM.6310.235.2020.MB
 71. Decyzja z dnia 30.06.2020 r. nr BZ-RM.68.1.2020.MB(2) w sprawie uchylenia polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 marca 2020 r. (BZ-RM.68.1.2020)/  sprosowanie decyzji - postanowienie z dnia 2 lipca 2020 r. nr BZ-RM. 68.1.2020.MB(3)
 72. Decyzja z dnia 30.06.2020 r. nr BZ-RM.6310.231.2020.MB w sprawie nakazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Bolesławcu w okresie od 1 lipca 2020 r. do odwołania realizacji świadczeń zdrowotnych wymienionych w pkt 1-4
 73. Decyzja z dnia 30.06.2020 r. nr BZ-RM.6310.232.2020.MB w sprawie nakazania Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu w okresie od 1 lipca 2020 r. do odwołania realizacji świadczeń zdrowotnych wymienionych w pkt 1-3
 74. Decyzja z dnia 30.06.2020 r. nr BZ-RM.6310.233.2020.MB(2) w sprawie nakazania Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu we Wrocławiu w okresie od 1 lipca 2020 r. do odwołania realizacji świadczeń zdrowotnych wymienionych w pkt 1-3
 75. Decyzja z dnia 30.06.2020 r. nr BZ-RM.6310.234.2020.MB(2) w sprawie nakazania Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Legnicy w okresie od 1 lipca 2020 r. do odwołania realizacji świadczeń zdrowotnych wymienionych w pkt 1-3
 76. Decyzja z dnia 30.06.2020 r. nr BZ-RM.6310.234.2020.MB w sprawie zniesienia od dnia 15 marca 2020 roku wobec Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy obowiązku pozostawania w stanie podwyższonej gotowości do przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
 77. Decyzja z dnia 10.07.2020 r. nr BZ-RM.6310.59.2020.MB(2) w sprawie nakazania Dolnośląskiemu Centrum Chorób Płuc w zakresie oddziału gruźlicy i chorób płuc  - pn. Dolnośląskie Centrum Leczenia Gruźlicy w Obornikach Śląskich pozostawania od dnia 9 marca 2020 roku w stanie podwyższonej gotowości, w celu przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego

 

Zobacz też:

 1. Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia
 2. Jak postępować z odpadami w czasie epidemii koronawirusa
 3. Coronavirus: information and recommendations
liczba wejść: 14758