Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Obsługa Klientów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Od dnia 1 grudnia 2015r osobisty kontakt z inspektorem prowadzącym postępowanie będzie możliwy wyłącznie na pisemne wezwanie.


Uprzejmie informujemy, że sprawy dot:
•         paszportów
•         legalizacji pobytu
•         obywatelstwa polskiego
•         rejestracji obywateli UE
•         zaproszeń Cudzoziemców
•         zezwoleń na pracę dla Cudzoziemców
są realizowane na Sali Obsługi Klienta, czyli na parterze Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
Ponadto przypominamy, iż wyżej wymienione usługi realizowane są po wcześniejszym  pobraniu biletu z automatu kolejkowego.
Obsługa jest realizowana w godzinach pracy Urzędu tj.:
•         poniedziałek od  8.00 do 16.00,
•         wtorek od 8.00 do 16.00,
•         środę od 8.00 do 18.00,
•         czwartek od 8.00 do 16.00,  
•         piątek od 8.00 do 16.00.
Szanowni Państwo, w związku z utrzymującym się wzrostem ilości prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu oraz wobec potrzeby skrócenia czasu oczekiwania na ich rozstrzygnięcia, od dnia 1 grudnia 2015r osobisty kontakt z inspektorem prowadzącym postępowanie będzie możliwy wyłącznie na pisemne wezwanie.
W sytuacji kiedy mają Państwo potrzebę uzyskania informacji dotyczącej swojej sprawy zachęcamy do przesyłania pytań drogą elektroniczną na adres soc@duw.pl oraz w sprawach dot. odbioru karty pobytu na adres kartapobytu@duw.pl.  

Wbijanie do paszportów pieczątki potwierdzającej prawidłowe złożenie wniosku, jest realizowane po upływie 10 dni od dnia złożenia dokumentów, od wtorku do piątku w godzinach 13.00 -15.00 (pokój 0151 b - Oddział Paszportowy i Obsługi Klienta).
Pieczątka będzie umieszczana jedynie w dokumentach podróży (paszportach) Cudzoziemców, których wnioski zostały złożone w terminie i bez braków formalnych.
Wszystkie załączniki dotyczące złożonych wniosków należy składać w punkcie informacyjnym znajdującym się w holu Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Klient donoszący załącznik do wniosku może starać się o wbicie pieczątki do paszportu po 7 dniach od doniesienia brakujących dokumentów.
Uzyskanie informacji telefonicznej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu jest możliwe za pośrednictwem infolinii telefonicznej:
•         Informacja ogólna: 71 340 60 00,
•         Infolinia Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 71 340 60 58,
wew. 1 odbiór paszportu
wew. 2 rejestracja obywateli UE-
wew. 3 odbiór zaproszenia
                   
wew. 4 inne sprawy Cudzoziemców
1 -odbiór karty Pobytu  i zezwolenia na pracę
2 -uzyskanie obywatelstwa polskiego
3 -legalizacja Pobytu cudzoziemca
•         Infolinia DUW: 222 500 124, Infolinia centralna: 222 500 115

 

liczba wejść: 17533