ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 17 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 12 sierpnia 2022 r. W związku z istniejącym zagrożeniem życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, wprowadza się zakaz korzystania z wód: rzeki Odry, kanałów odrzańskich, starorzeczy połączonych z Odrą, w tym jeziora Bajkał, urządzeń i obiektów wodnych funkcjonalnie związanych z rzeką Odrą na terenie województwa dolnośląskiego obejmujący: 1) zakaz wchodzenia do wody, w tym, kąpieli; 2) zakaz pojenia zwierząt; 3) zakaz połowu ryb. ZMIANA ZASAD OBSŁUGI W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW! Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Od dnia 1 stycznia 2016 r. nowy formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Zgodnie z opublikowanym w dniu 30 grudnia 2015 roku Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz. U. poz. 2314), zmianie uległ wzór formularza wniosku o udzielnie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy. Rozporządzenie, które wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016 roku wprowadza dodatkowo dwa nowe załączniki do wyżej wymienionego formularza wniosku.

UWAGA: Złożenie wniosku o udzielenie tego zezwolenia od dnia 1 stycznia 2016 roku będzie możliwe tylko na nowym formularzu.

Wzór formularza został umieszczony na naszej stronie internetowej.

Składając wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy w styczniu 2016 r. zwróć szczególną uwagę na zmiany w tym zakresie.

liczba wejść: 6814