Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Maluch 2016 - wzór formularza programu inwestycji, wzory kosztorysów oraz wzory umów w module 1, 2 i 3

Zgodnie z pkt 5.6.4. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3Maluch   – edycja 2016 Wojewoda Dolnośląski zobowiązuje oferentów do załączenia do oferty kalkulacji kosztów w układzie paragrafowym  (w przypadku Gmin) lub w układzie pozycji kalkulacyjnych (w przypadku podmiotów niegminnych).

Wojewoda Dolnośląski zobowiązuje również Gminy i państwowe uczelnie wyższe, składające oferty dotyczące inwestycji budowlanej w module 1 lub 3 Programu, do załączenia do oferty programu inwestycji.

W związku z powyższym Wojewoda Dolnośląski ustala: 

  1. Wzór formularza programu inwestycji (w załączeniu), obowiązującego w przypadku ofert składanych przez Gminy w module 1 Programu,
  2. Wzór kosztorysu wydatków inwestycyjnych (w załączeniu), obowiązującego w przypadku ofert składanych przez Gminy lub państwowe uczelnie wyższe w module 1 lub 3 Programu,
  3. Wzór kosztorysu wydatków bieżących (w załączeniu), obowiązującego w przypadku ofert składanych  przez Gminy w module 1, 2 Programu,
  4. Wzór kosztorysu wydatków bieżących (w załączeniu), obowiązującego w przypadku ofert składanych przez podmioty niegminne w module 2 i 3 Programu.

Ponadto, zgodnie z pkt 7.2.1. ww Programu, Wojewoda Dolnośląski ustala wzory umów w sprawie udzielenia pomocy finansowej w modułach: 1, 2 i 3 Programu

liczba wejść: 8468