ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 17 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 12 sierpnia 2022 r. W związku z istniejącym zagrożeniem życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, wprowadza się zakaz korzystania z wód: rzeki Odry, kanałów odrzańskich, starorzeczy połączonych z Odrą, w tym jeziora Bajkał, urządzeń i obiektów wodnych funkcjonalnie związanych z rzeką Odrą na terenie województwa dolnośląskiego obejmujący: 1) zakaz wchodzenia do wody, w tym, kąpieli; 2) zakaz pojenia zwierząt; 3) zakaz połowu ryb. ZMIANA ZASAD OBSŁUGI W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW! Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016.

W dniu 17 marca 2016 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”.

Pełna informacja na temat Programu znajduje się pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,7773,program-asystent-rodziny-i-koordynator-rodzinnej-pieczy-zastepczej-na-rok-2016.html

 

Ponadto informujemy, że tabelę zapotrzebowania na środki (w załączeniu) w ramach Programu należy przesłać w formie elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty publikacji ogłoszenia, tj. do dnia 31 marca 2016 r. na adres e-mail: t.ziolek@duw.pl.

Tabelę zapotrzebowania należy złożyć również w formie papierowej w podanym wyżej terminie na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wydział Polityki Społecznej

pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

W przypadku przesłania wersji papierowej pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Pliki do pobrania

liczba wejść: 5608