ZMIANA ZASAD OBSŁUGI W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW! Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Rozstrzygnięcie Programu Asystent Rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016

W dniu 15 czerwca 2016 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Rozstrzygnięcie „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”. Informacja ta znajduje się pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/konkursy/rok-2016/rozstrzygniecie-programu-asystent-rodziny-i-koordynator-rodzinnej-pieczy-zastepczej-na-rok-2016-/

W związku z powyższym informujemy, że w terminie 14 dni, tj. do dnia 29 czerwca 2016 r. należy złożyć „Oświadczenie o przyjęciu/nie przyjęciu dotacji” w formie skanu na adres e-mail: t.ziolek@duw.pl. , a następnie w formie papierowej w podanym wyżej terminie na adres: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Wydział Polityki Społecznej, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji elektronicznej oraz data stempla pocztowego dla wersji papierowej.

Załączniki:

Wzór Oświadczenia – dla asystenta

Wzór Oświadczenia – dla koordynatora

Objaśnienia do Oświadczenia

 

liczba wejść: 4922