ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 17 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 12 sierpnia 2022 r. W związku z istniejącym zagrożeniem życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, wprowadza się zakaz korzystania z wód: rzeki Odry, kanałów odrzańskich, starorzeczy połączonych z Odrą, w tym jeziora Bajkał, urządzeń i obiektów wodnych funkcjonalnie związanych z rzeką Odrą na terenie województwa dolnośląskiego obejmujący: 1) zakaz wchodzenia do wody, w tym, kąpieli; 2) zakaz pojenia zwierząt; 3) zakaz połowu ryb. ZMIANA ZASAD OBSŁUGI W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW! Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

Uprzejmie informuję, iż Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami konkursu, które zamieszczone są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Podmiotem uprawnionym do aplikowania o dofinansowanie projektów w ramach Programu Osłonowego jest Gmina/Miasto, Powiat i Województwo, zatem opracowana dokumentacja powinna zostać podpisana przez podmioty uprawnione do reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

Wymaganą dokumentację należy złożyć w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu do dnia 10 lutego 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego).

liczba wejść: 4835