ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 17 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 12 sierpnia 2022 r. W związku z istniejącym zagrożeniem życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, wprowadza się zakaz korzystania z wód: rzeki Odry, kanałów odrzańskich, starorzeczy połączonych z Odrą, w tym jeziora Bajkał, urządzeń i obiektów wodnych funkcjonalnie związanych z rzeką Odrą na terenie województwa dolnośląskiego obejmujący: 1) zakaz wchodzenia do wody, w tym, kąpieli; 2) zakaz pojenia zwierząt; 3) zakaz połowu ryb. ZMIANA ZASAD OBSŁUGI W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW! Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił 20 kwietnia 2017 r. „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”.

W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Potrzebne pliki do pobrania na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Zapotrzebowania należy składać w dwóch wersjach: elektronicznej na adres e-mail: t.ziolek@duw.pl , oraz papierowej na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

P. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

w nieprzekraczalnym terminie do 04 maja 2017 r. (dla wersji papierowej przesłanej pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego).

liczba wejść: 4849