Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017

W dniu 09 czerwca 2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Rozstrzygnięcie „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”. Informacja ta znajduje się pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,8917,program-asystent-rodziny-i-koordynator-rodzinnej-pieczy-zastepczej-na-rok-2017-rozstrzygniety.html

W związku z powyższym w terminie 10 dni, tj. do dnia 19 czerwca 2017 r. należy złożyć „Oświadczenie o przyjęciu/nie przyjęciu dotacji” w formie skanu na adres e-mail: t.ziolek@duw.pl. , a następnie w formie papierowej w podanym wyżej terminie na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji elektronicznej oraz data stempla pocztowego dla wersji papierowej.

 

Załączniki:

Wzór Oświadczenia – dla asystenta

Wzór Oświadczenia – dla koordynatora

Objaśnienia do Oświadczenia

liczba wejść: 5685