ZMIANA ZASAD OBSŁUGI W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW! Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Ruszył uzupełniający nabór w programie „Senior+”

Informujemy, że w dniu 11 maja 2018 r. Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił uzupełniający nabór ofert w programie „Senior+”.

O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy na utworzenie i wyposażenie nowych placówek „Senior+” albo na zapewnienie bieżącego funkcjonowania tych, które powstały w latach 2015-2017. Treść ogłoszenia o uzupełniającym naborze znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ofertę w wersji papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim w terminie do dnia 14 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

liczba wejść: 3401