ZMIANA ZASAD OBSŁUGI W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW! Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Otwarty Konkurs Ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, edycja w 2019

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przekazuje informację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o naborze ofert w otwartym konkursie programu „Senior +” Edycja 2019. O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się gminy, powiaty i samorządy województw. Celem Wieloletniego programu „Senior +” na lata 2015-2020 jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych.

Dotacja może być przeznaczona na utworzenie lub wyposażenie Dziennych Domów i Klubów „Senior +”.  Dofinansowanie na utworzenie Dziennego Domu może wynieść do 300 tys. złotych. Na utworzenie Klubu można będzie otrzymać do 150 tys. złotych dotacji. W ten sposób sfinansowane może być nawet 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Dofinansowana z budżetu państwa może być również bieżąca działalność już istniejących placówek. W tym przypadku dotacja nie może stanowić więcej niż 40 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania. Na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior +” będzie można uzyskać miesięcznie do 300 złotych dofinansowania. Utrzymanie jednego miejsca w Klubie „Senior +” może być dofinansowane kwotą do 200 złotych miesięcznie.

Dokumenty w otwartym konkursie można składać do 4 stycznia 2019 roku, do godziny 16:00. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert, dostępnym na stronie senior.gov.pl

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, edycja w 2019

liczba wejść: 2355