ZMIANA ZASAD OBSŁUGI W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW! Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Badanie Głównego Urzędu Statystycznego - Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)

Badania ankietowe  to badania prowadzone w gospodarstwach domowych/rolnych na terenie całego kraju. Podstawowym celem badania BAEL jest uzyskanie bieżących danych o sytuacji na rynku pracy, a więc o liczbie ludności pracującej, bezrobotnej i biernej zawodowo. Z uwagi na to, że sytuacja osób na rynku pracy w znacznym stopniu zależy także od posiadanych kwalifikacji i kompetencji, istotne miejsce w badaniu zajmują pytania związane z edukacją, w tym z rozwojem wiedzy i umiejętności. GUS przykłada dużą wagę do zebranych informacji w tym badaniu, bowiem stanowią one podstawę do podejmowania wielu decyzji. Wskaźniki wyznaczane na podstawie danych z BAEL wykorzystywane są do monitorowania i oceny skuteczności działań podejmowanych głównie w  zakresie polityki rynku pracy,  zarówno na szczeblu krajowym i regionalnym, jak i międzynarodowym.  Badanie BAEL jest także jednym z ważniejszych źródeł danych do monitorowania polityki edukacyjnej w Polsce i w Europie.

Dane GUS o aktywności ekonomicznej ludności Polski II kwartał 2018 rok

Realizację badań w poszczególnych województwach koordynują urzędy statystyczne, a wylosowane do badania mieszkania/gospodarstwa odwiedzają ankieterzy statystyczni.

W Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności,  podobnie jak w innych badaniach prowadzonych przez Urzędy Statystyczne, obowiązuje bezwzględnie przestrzegana zasada zapewnienia tajemnicy statystycznej art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 997, z późn. zm). Oznacza ona, że zebrane w trakcie tego badania informacje nie mogą być i nie będą wykorzystane do innych celów niż statystyczne. Uzyskane odpowiedzi traktowane będą jako anonimowe i całkowicie poufne, zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzenia opracowań analiz statystycznych.

Więcej informacji na temat badań ankietowych, w tym możliwości potwierdzenia tożsamości ankietera na terenie woj. dolnośląskiego, dostępne są na stronie internetowej GUS:  Wykaz badań ankietowych realizowanych w 2019 roku wraz z harmonogramem badań

Niniejsze badanie jest realizowane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO). Szczegółowe informacje dotyczące stosowania RODO w statystyce publicznej są dostępne na stronie internetowej RODO

 

Pliki do pobrania

liczba wejść: 2997