ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 17 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 12 sierpnia 2022 r. W związku z istniejącym zagrożeniem życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, wprowadza się zakaz korzystania z wód: rzeki Odry, kanałów odrzańskich, starorzeczy połączonych z Odrą, w tym jeziora Bajkał, urządzeń i obiektów wodnych funkcjonalnie związanych z rzeką Odrą na terenie województwa dolnośląskiego obejmujący: 1) zakaz wchodzenia do wody, w tym, kąpieli; 2) zakaz pojenia zwierząt; 3) zakaz połowu ryb. ZMIANA ZASAD OBSŁUGI W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW! Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2019 - wyniki konkursu

W dniu 27 lutego 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki konkursu "MALUCH+" 2019.

Informacja ta znajduje się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-konkursu-maluch-2019

W związku z powyższym w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu, tj. do dnia 08 marca 2019 r. (data wpływu do urzędu) należy złożyć:

  1. oświadczenie o przyjęciu dotacji/środków Funduszu Pracy (załącznik 13 – 22 Programu),
  2. oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (załącznik 23 – 26 Programu),
  3. zaktualizowany program inwestycji lub opis zadania do przyznanej kwoty dofinansowania (wzory określone przez Wojewodę),
  4. zaktualizowane kalkulacje kosztów do przyznanej kwoty dofinansowania (wzory określone przez Wojewodę).

W przypadku rezygnacji z udziału w Programie, Beneficjent zobowiązany jest do jej niezwłocznego złożenia w formie pisemnej.

liczba wejść: 2338