Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Rozpatrywanie wniosków o świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka w roku 2019

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2019 r. na wypłaty świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej Wojewoda Dolnośląski otrzymał środki w wysokości 2 603 320,00 zł.

Na mocy Komunikatu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zamieszczanego na stronie internetowej www.gov.pl/web/mswia/komunikaty2 w bieżącym roku weryfikacji podlegają wnioski złożone do dnia 17 stycznia 2019 r.

Zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka świadczenie pieniężne może zostać przyznane w drodze decyzji wojewody na maksymalny okres do 9 miesięcy. Procedury określone w powyższej ustawie umożliwiają złożenie przez wnioskodawcę kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego, jeśli otrzymano pomoc finansową na okres krótszy niż 9 miesięcy.

Weryfikacja wniosków oraz stosowne wydawanie decyzji przyznających świadczenie pieniężne odbywać się będzie według kolejności wpływu wniosku do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, czego potwierdzeniem jest rejestracja w systemie informatycznym Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Jednocześnie informuję, iż dokumenty przedstawione we wniosku o świadczenie pieniężne powinny być aktualne na dzień wydania decyzji przez Wojewodę Dolnośląskiego.

W związku z powyższym, wnioskodawcy którzy złożyli wnioski o świadczenie pieniężne do dnia 17 stycznia 2019 r. proszeni są o uzupełnianie dokumentów załączonych do wniosku, jeśli straciły one swą aktualność. Dokumenty uzupełniamy pobierając stosowny bilet [świadczenie pieniężne/obywatelstwo] na sala obsługi klienta – A, stanowisko 20, w godzinach pracy Urzędu.

liczba wejść: 3198