Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił 17 lipca 2019 r. „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”.

W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Potrzebne pliki dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (link):

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-asystent-rodziny-i-koordynator-rodzinnej-pieczy-zastepczej-na-rok-2019

Zapotrzebowania oznaczone dopiskiem „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” należy składać w terminie do 24 lipca 2019 r. na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do DUW wersji papierowej lub wersji elektronicznej złożonej za pośrednictwem platformy ePUAP z wykorzystaniem profilu zaufanego lub za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

liczba wejść: 2558