ZMIANA ZASAD OBSŁUGI W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW! Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Wyniki konkursu „MALUCH +” 2020 w modułach dotyczących funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 ( moduł 2 i 4)

W dniu 28 lutego 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki konkursu "MALUCH+" 2020 w modułach dotyczących funkcjonowania miejsc opieki (moduł 2 i 4).

Informacja ta znajduje się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-konkursu-maluch--2020-w-modulach-dotyczacych-funkcjonowania-miejsc-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3

https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-konkursu-maluch-2020-modul-4

W związku z powyższym w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu, tj. do dnia 10 marca 2020 r. (data wpływu do urzędu) należy złożyć:

  1. oświadczenie o przyjęciu dotacji lub środków Funduszu Pracy (załącznik 15 – 16 Programu „ Maluch+ 2020” oraz załącznik 4 i 5 Programu „ Maluch + 2020 – moduł 4),
  2. oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (załącznik 20 Programu „ Maluch+ 2020”  oraz załącznik 6 Programu „ Maluch + 2020 – moduł 4),
  3. zaktualizowane kalkulacje kosztów do przyznanej kwoty dofinansowania (wzory określone przez Wojewodę).

W przypadku rezygnacji z udziału w Programie, Beneficjent zobowiązany jest do jej niezwłocznego złożenia w formie pisemnej.

liczba wejść: 1570