ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 17 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 12 sierpnia 2022 r. W związku z istniejącym zagrożeniem życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, wprowadza się zakaz korzystania z wód: rzeki Odry, kanałów odrzańskich, starorzeczy połączonych z Odrą, w tym jeziora Bajkał, urządzeń i obiektów wodnych funkcjonalnie związanych z rzeką Odrą na terenie województwa dolnośląskiego obejmujący: 1) zakaz wchodzenia do wody, w tym, kąpieli; 2) zakaz pojenia zwierząt; 3) zakaz połowu ryb. ZMIANA ZASAD OBSŁUGI W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW! Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Wzory umów - Program "MALUCH +" 2020 – moduł 2 oraz „ MALUCH + 2020 – moduł 4

Zgodnie z pkt 6.2.10. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020 oraz pkt. 6.2.12 „ Maluch +2020” – moduł 4 Wojewoda Dolnośląski ogłasza wzory umów zawieranych pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Beneficjentami w sprawie przekazania dofinansowania w modułach 2 i 4 Programu (w załączeniu).

liczba wejść: 1659