ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 17 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 12 sierpnia 2022 r. W związku z istniejącym zagrożeniem życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, wprowadza się zakaz korzystania z wód: rzeki Odry, kanałów odrzańskich, starorzeczy połączonych z Odrą, w tym jeziora Bajkał, urządzeń i obiektów wodnych funkcjonalnie związanych z rzeką Odrą na terenie województwa dolnośląskiego obejmujący: 1) zakaz wchodzenia do wody, w tym, kąpieli; 2) zakaz pojenia zwierząt; 3) zakaz połowu ryb. ZMIANA ZASAD OBSŁUGI W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW! Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Program „ Maluch +” 2020 - ustalenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco

Zgodnie z pkt. 6.2.5  Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ Maluch + ” 2020 oraz pkt. 6.2.8 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ Maluch + ” 2020 – moduł 4, Wojewoda Dolnośląski ustanowił zabezpieczenie roszczeń Organu Zlecającego z tytułu niewykonania  lub niewłaściwego wykonania zadania dotyczącego tworzenia i  funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi   w wieku do lat 3  w postaci wystawionego przez Beneficjenta weksla in blanco, wraz z deklaracja wekslową  (w załączeniu).

Ustalony sposób zabezpieczenia zostanie zastosowany przy zawieraniu umów na realizację zadań z podmiotami niegminnymi w module 3 i 4 Programu.

Pliki do pobrania

liczba wejść: 1147