Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Komunikat do ogłoszeń o naborze wniosków do Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2020 oraz do Programu Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2020

W dniu 27 kwietnia br. Pan Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował komunikat do ogłoszeń o naborze wniosków do Programów:

1) "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 oraz
2) "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami uprzejmie informujemy, że w przypadku gdy uchybienie terminowi na złożenie wniosku przez gminę/powiat wynika bezpośrednio z wystąpienia COVID-19, właściwy wojewoda może uznać wniosek za złożony z zachowaniem terminu, jeżeli opóźnienie w złożeniu wniosku nie przekroczyło 7 dni (decyduje data wpływu).

Uwzględniając powyższe terminy naboru wniosków w ramach Programów zostały zmienione we wskazanym zakresie:
1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) – w terminie do 29 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu). Wcześniejszy termin był do 22 kwietnia 2020 r.
2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał. nr 2 i 3 do Programu) – w terminie do 13 maja 2020 r. (decyduje data wpływu). Wcześniejszy termin był do 6 maja 2020 r.

Termin rozpatrzenia wniosków:
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 27 maja 2020 r. (decyduje data wpływu). Wcześniejszy termin był do 20 maja 2020 r.

liczba wejść: 1408