ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 17 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 12 sierpnia 2022 r. W związku z istniejącym zagrożeniem życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, wprowadza się zakaz korzystania z wód: rzeki Odry, kanałów odrzańskich, starorzeczy połączonych z Odrą, w tym jeziora Bajkał, urządzeń i obiektów wodnych funkcjonalnie związanych z rzeką Odrą na terenie województwa dolnośląskiego obejmujący: 1) zakaz wchodzenia do wody, w tym, kąpieli; 2) zakaz pojenia zwierząt; 3) zakaz połowu ryb. ZMIANA ZASAD OBSŁUGI W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW! Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Ogłoszenie Programu Asystent rodziny na rok 2020

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił 14 lipca 2020 r. „Program asystent rodziny na rok 2020”.

W ramach Programu dofinansowany zostanie dodatek do wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych w gminach w roku 2020. Wysokość dofinansowania wynosi 1700,00 zł.
Zapotrzebowanie na środki należy złożyć za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej w obszarze Sprawozdania jednorazowe na formularzu „Zapotrzebowanie do Programu Asystent rodziny na rok 2020” dla podobszaru WRiSPZ. Sprawozdanie należy uzupełnić i przekazać w terminie do dnia 20 lipca 2020 r.

Ogłoszenie Programu oraz jego zasady znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

liczba wejść: 1483