ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 17 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 12 sierpnia 2022 r. W związku z istniejącym zagrożeniem życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, wprowadza się zakaz korzystania z wód: rzeki Odry, kanałów odrzańskich, starorzeczy połączonych z Odrą, w tym jeziora Bajkał, urządzeń i obiektów wodnych funkcjonalnie związanych z rzeką Odrą na terenie województwa dolnośląskiego obejmujący: 1) zakaz wchodzenia do wody, w tym, kąpieli; 2) zakaz pojenia zwierząt; 3) zakaz połowu ryb. ZMIANA ZASAD OBSŁUGI W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW! Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021 - wyniki modułów skierowanych do gmin tworzących nowe miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (moduł 1a i 1b)

W dniu 24 listopada 2020 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił wyniki konkursu "MALUCH+" 2021 dla gmin tworzących nowe miejsca opieki (moduł 1a i 1b).

Informacja ta znajduje się pod adresem:


https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-konkursu-maluch-2021-modul-1-i-modul-1b
 

W związku z powyższym w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu, tj. do dnia 03 grudnia 2020 r. (data wpływu do urzędu) należy złożyć:

  1. oświadczenie o przyjęciu dotacji (załącznik 13 – moduł 1a i załącznik 15 – moduł 1b Programu),
  2. oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (załącznik 23 ),

 

W przypadku rezygnacji z udziału w Programie, Beneficjent zobowiązany jest do jej niezwłocznego złożenia w formie pisemnej.

liczba wejść: 856