Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Kondolencje z powodu śmierci śp. Jana Ciszewicza

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jana Ciszewicza, który w swojej wieloletniej karierze pełnił między innymi funkcję Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Był również czynnym członkiem Stowarzyszenia Geodetów Polskich z wieloma odznaczeniami za zasługi dla geodezji i kartografii.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim składa Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wraz z pracownikami Inspekcji.

liczba wejść: 101