Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Program asystent rodziny na rok 2021 - rozstrzygnięcie

 

Program asystent rodziny na rok 2021

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił 10 listopada 2021 r. „Rozstrzygnięcie Programu asystent rodziny na rok 2021”.

Zgodnie z zasadami Programu gminy są obowiązane do złożenia „Oświadczenia o przyjęciu lub nie przyjęciu dofinansowania” w terminie 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia. Oświadczenie należy złożyć za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej na formularzu: „2021 Gminy – Program asystent rodziny na rok 2021 – Oświadczenie” zamieszczonym jako sprawozdanie jednorazowe w obszarze PS. Sprawozdanie należy uzupełnić i przekazać w terminie do 18 listopada 2021 r., a następnie po wydrukowaniu podpisać przez uprawnione osoby i przesłać oryginał na adres Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

 

 

liczba wejść: 249