Karty pobytu niezwłocznie po wydaniu decyzji
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Procedury bez barier

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu bierze udział w projekcie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów "Procedury bez barier", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Główne cele projektu obejmują:

  • podniesienie standardów obsługi klienta w obszarze dostępności;
  • zwiększenie i usprawnienie poziomu dostępności usług publicznych i jakości obsługi dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Poprzez realizację założeń projektu Urząd będzie miejscem dostępnym w równym stopniu dla wszystkich obywateli bez względu na ich wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, stan zdrowia, czy rodzaj ewentualnej niepełnosprawności.

Informacje dotyczące projektu można znaleźć na stronie Służby Cywilnej

  • Plakat zawierający treść zamieszczoną na stronie. - Procedury bez barier - plakat
    Procedury bez barier - plakat
liczba wejść: 247