Karty pobytu niezwłocznie po wydaniu decyzji
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Otwarty konkurs ofert w ramach Programu "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2022

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu "Od zależności ku samodzielności".

Celem głównym Programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać W ramach celu głównego Programu wyznaczone są cztery Moduły: 

  • MODUŁ I: WSPARCIE RODZIN Z OSOBĄ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
  • MODUŁ II: SAMOPOMOC
  • MODUŁ III: UMOŻLIWIANIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ZDOBYWANIA KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA
  • MODUŁ IV: INTEGRACJA I INNOWACYJNOŚĆ

 

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  oraz na stronie DUW w zakładce PROGRAMY RZĄDOWE

liczba wejść: 39