Karty pobytu niezwłocznie po wydaniu decyzji
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Egzamin na superwizora pracy socjalnej i uzyskania certyfikatu superwizora bez konieczności odbycia szkolenia

Zgodnie z prośbą Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej informuję, że istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu na superwizora pracy socjalnej i uzyskania certyfikatu superwizora bez konieczności odbycia szkolenia – w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r.

Osoby, zainteresowane uzyskaniem certyfikatu superwizora pracy socjalnej, które spełniają wymagania określone w art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2021r. poz. 803) powinny złożyć wymagane dokumenty najpóźniej do 28 lutego 2022 r. na adres:

  • Centralna Komisja Egzaminacyjna
    do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych
    Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
    ul. Bellottiego 3B, 01–022 Warszawa

Szczegółowe informacje oraz wytyczne dotyczące egzaminu oraz wzory dokumentów zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej .

W imieniu Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRiPS zapraszam do nadsyłania zgłoszeń do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.

 

liczba wejść: 41