Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Konkurs "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2023

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności" – edycja 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów:

MODUŁ I - WSPARCIE RODZIN OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI,
MODUŁ II – SAMOPOMOC,
MODUŁ III - UMOŻLIWIANIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ZDOBYWANIA KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA,
MODUŁ IV - INTEGRACJA I INNOWACYJNOŚĆ.

W 2023 roku na realizację projektów przeznaczona została kwota 3 000 000 zł.

Dokumentację konkursową należy przesłać do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu listem poleconym, z dopiskiem na kopercie Program „Od zależności ku samodzielności” - edycja 2023” do dnia 24 lutego 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć osobiście w powyższym terminie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.gov.pl/web/rodzina/otwarty-konkurs-ofert-w-ramach-programu-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci---edycja-2023

liczba wejść: 1085