Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Architektura, budownictwo

Stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
   IF-O.0133.4.2018
Stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę Data zatwierdzenia:
    28.12.2018 r.
Co chcę załatwić?

Uzyskać decyzję stwierdzającą nieważność decyzji starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) wydanej w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę / rozbiórkę.

Kogo dotyczy?

Wniosek może złożyć osoba, która otrzymała od starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu)decyzję w sprawie pozwolenia na budowę/rozbiórkę. Można działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Co przygotować?

Pismo zawierające wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) wydanej w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę/rozbiórkę.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Nie jest wymagane sporządzanie lub wypełnianie dodatkowych dokumentów.

Jak wypełnić dokumenty? Nie są wymagane dodatkowe dokumenty.
Ile muszę zapłacić?

Złożenie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji nie podlega opłacie skarbowej. Jeśli wniosek składa pełnomocnik opłacie w wysokości 17 zł podlega pełnomocnictwo

Należności z tytułu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa należy wnosić:
 • na konto:
  Gmina Wrocław,
  Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8,
  PKO Bank Polski S.A.
  82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
  z zaznaczeniem na przekazie „opłata od pełnomocnictwa udzielonego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji... (nazwa organu i oznaczenie decyzji)".
 • ponadto istnieje możliwość opłaty gotówką:
  - w kasie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim
  - w kasach Urzędu Miejskiego

Opłacie nie podlega pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu a także upoważniające do odbioru dokumentów.

Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek można złożyć w dowolnym terminie.
Gdzie załatwię sprawę?

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury, Oddział Orzecznictwa

podany podział powiatów jest orientacyjny - sprawy z powiatów niewyszczególnionych są przydzielane różnym pracownikom

pracownik nr pokoju telefon e-mail

Michał Bursztynowicz
kierownik Oddziału Orzecznictwa

1119 71 340-60-61 m.bursztynowicz@duw.pl

Dawid Luberda
zastępca kierownika Oddziału

1114 71 340-67-03 d.luberda@duw.pl
       

Katarzyna Maciejowska-Bujak KMB

(wołowski, Wrocław Stare Miasto)

1106 71 340-68-80 k.maciejowska@duw.pl

Joanna Paździor JP

(bolesławiecki, lubański, lubiński)

1113 71 340-65-23 j.pazdzior@duw.pl

Katarzyna Radziszewska KR

(górowski, kamiennogórski, Wrocław Psie Pole)

1113 71 340-68-82 k.radziszewska1@duw.pl

Paweł Fiktus PF

(kłodzki, oławski)

1115 71 340-65-81 p.fiktus@duw.pl

Radosław Chojnicki RCH

(Legnica, legnicki, milicki, oleśnicki)

1106 71 340-62-26 r.chojnicki@duw.pl

Małgorzata Wdowiak MWD

(trzebnicki, polkowicki)

1118 71 340-63-15 m.wdowiak@duw.pl

Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk MMJ

(głogowski, średzki, złotoryjski)

1120 71 340-62-84 m.janiaczyk@duw.pl

Jolanta Wereszka JW

(Wałbrzych, wałbrzyski, Wrocław Środmieście)

1118 71 340-63-91 j.wereszka@duw.pl

Bartosz Lewandowski BL

(Wrocław Fabryczna, Wrocław Krzyki)

1115 71 340-63-20 bartosz.lewandowski@duw.pl
wakat (wrocławski)      
wakat (świdnicki, lwówecki, ząbkowicki)      
wakat (jaworski, Jelenia Góra, karkonoski)      
wakat (dzierżoniowski, strzeliński, zgorzelecki)      
Co zrobi Urząd?

Rozpatrzy wniosek.
W przypadku braków formalnych wezwie do ich usunięcia. Przeprowadzi postępowanie.
Wyda decyzję uwzględniającą wniosek, odmawiającą jego uwzględnienia lub umorzy postępowanie.

Jaki jest czas reakcji?

Urząd załatwi sprawę w terminie dwóch miesięcy.

Jak się odwołać?

Od decyzji  przysługuje odwołanie, które należy złożyć do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe

Na każdym etapie realizacji postępowania strona ma prawo do wglądu w dokumentację sprawy i uzyskiwania informacji na temat realizacji postępowania.

Dowodem w postępowaniu może być wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy (np. dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny), a nie jest sprzeczne z prawem.

Wydana w sprawie decyzja jest doręczana stronom drogą pocztową (za potwierdzeniem odbioru).

Jeżeli we wskazanym terminie nie wpłynie od strony odwołanie lub żądanie uzupełnienia bądź zmiany, decyzja staje się ostateczna. Kończy to bieg postępowania.

Kopie dokumentów załączanych do wniosku winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 14738