Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe w Oddziale Zarządzania Dokumentacją

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr: OR-ZD.0133.1.2018
 
Wydawanie zaświadczeń i innych dokumentów Data zatwierdzenia:
    19.04.2018
Co chcę załatwić? potwierdzić zatrudnienie lub otrzymać inne dokumenty
Kogo dotyczy?

- pracowników nieistniejących przedsiębiorstw państwowych, dla których organem założycielskim bądź sprawującym nadzór był Wojewoda Jeleniogórski,
Wojewoda Legnicki, Wojewoda Wałbrzyski i Wojewoda Wrocławski
(obecnie Wojewoda Dolnośląski);

- pracowników urzędów wojewódzkich, które znajdowały się na terenie byłych województw: jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego
(obecnie województwa dolnośląskiego);

- pacjentów nieistniejących podmiotów leczniczych, których dokumentację medyczną zabezpieczył Wojewoda Dolnośląski.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

wniosek o uzyskanie zaświadczenia lub wydania dokumentów
lub napisz do nas pismo

Jak wypełnić wniosek lub pismo?

komputerowo lub własnoręcznie (czytelnie, drukowanymi literami)

pismo, w przypadku pracowników powinno zawierać:
co chcesz potwierdzić bądź jakie dokumenty potrzebujesz, a także:

 • imię i nazwisko,
 • adres do korespondencji,
 • telefon kontaktowy,
 • imię ojca,
 • nazwisko panieńskie,
 • datę urodzenia,
 • nazwę zakładu pracy oraz okres zatrudnienia

pismo, w przypadku pacjentów powinno zawierać:
jakie dokumenty potrzebujesz, a także:

 • imię i nazwisko,
 • adres do korespondencji,
 • telefon kontaktowy,
 • pesel,
 • nazwę podmiotu leczniczego

Nie zapomnij, o własnoręcznym podpisaniu wniosku lub pisma

Ile muszę zapłacić? usługa jest bezpłatna
Kiedy złożyć dokumenty? w dowolnym, dogodnym dla Ciebie terminie
Gdzie załatwię sprawę?

wniosek lub pismo możesz:

przekazać za pośrednictwem operatora pocztowego na nasz adres:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Organizacji i Rozwoju
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta, który usytuowany jest na parterze,
w pokojach nr: 0224a i 0227.

poniedziałek – w godzinach od 8.00 do16.00
wtorek – w godzinach od 8.00 do 16.00
środa – w godzinach od 8.00 do 16.00
czwartek – w godzinach od 8.00 do 16.00
piątek – w godzinach od 8.00 do 16.00

wysłać drogą elektroniczną przez ePUAP: /req49xn18v/skrytka

Jeżeli nie wiesz, czy posiadamy dokumenty z Twojego byłego zakładu pracy sprawdź
czy zakład znajduje się w naszym wykazie,
albo zadzwoń do pracowników, którzy udzielą informacji,
nr telefonów: 71 340 69 61, 71 340 66 16, 71 340 67 00, 71 340 62 01.

Jeżeli nie wiesz, czy posiadamy dokumenty z Twojego byłego podmiotu leczniczego sprawdź czy podmiot znajduje się w naszym wykazie,
albo zadzwoń do pracownika, którzy udzieli informacji,
nr telefonu: 71 340 67 69.  

Jeżeli chcesz uzyskać informacje osobiście, to jesteśmy dla Ciebie dostępni w gmachu Urzędu we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, na trzecim piętrze, skrzydło B3
w pokojach nr: 3119, 3121, 3122, 3123, 3127.

 

Co zrobi Urząd?

wyda stosowne dokumenty i udzieli pisemnej odpowiedzi

Jaki jest czas reakcji?

do miesiąca czasu

Podstawa prawna

- art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie;
- art. 217 § 2 pkt 1, 2 i art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
- art. 27 ust. 1 pkt 2 i art. 30 a ust. 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 66073