Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

UWAGA ! Zmiana organizacji obsługi klienta w sprawach dot. obywateli UE i członków ich rodzin, BREXITU oraz zaproszeń / The changes in the customer service organization concerning EU citizens and their family members, BREXIT as well as invitations

Zmiana organizacji obsługi klienta w sprawach dot. obywateli UE i członków ich rodzin, BREXITU oraz zaproszeń

Informujemy, że z dniem 11 grudnia 2023 r. zniesiony zostaje system mailowych rezerwacji wizyt w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu we wszystkich sprawach dot. obywateli UE, członków ich rodzin, BREXITU oraz zaproszeń.

W celu złożenia wniosku, odbioru dokumentów czy uzupełnienia dokumentacji (w tym osobistego stawiennictwa), należy pobrać bilet z numerem w kolejce z biletomatu znajdującego się na Sali Obsługi Klienta A, wybierając opcję: „Cudzoziemcy -> UE/rejestracja/zaproszenia”. Obsługa we wskazanych sprawach będzie odbywać się przy stanowisku nr 5 na sali A w godzinach pracy urzędu tj. od 9:00 do 16:00. Pobranie biletu będzie możliwe od godz. 9:00 do godz. 15:00 lub do wyczerpania numerków.

Nowe zasady obsługi obowiązywać będą do odwołania.

 

Ważne informacje !

Przy składaniu wniosku należy dostarczyć kopie dokumentów, a także okazać ich oryginały w celu uwierzytelnienia kopii dokumentów przez pracownika tut. Urzędu. Kserokopie dokumentów, których oryginały nie zostaną okazane zostaną przyjęte tylko po uprzednim ich uwierzytelnieniu w sposób zgodny z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, np. przez radcę prawnego będącego pełnomocnikiem w sprawie lub notariusza. Dokumenty w języku obcym dołączone do wniosku składa się w oryginale wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Formularze wniosków i pozostałe informacje dotyczące procedur można znaleźć pod niżej wskazanymi linkami:

https://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/obywatele-ue-eu-citizen

https://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/brexit

https://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/cudzoziemcy/zaproszenia

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The changes in the customer service organization concerning EU citizens and their family members, BREXIT as well as invitations

We are informing that from the 11th of December 2023, in the Lower Silesian Voivodship Office in Wrocław, there will be no reservations through e-mail regarding proceedings concerning EU citizens and their family members, BREXIT and invitations.

In order to submit the application, collect the document or deliver additional documents to the case (including personal appearance), it is required to print the ticket number from the ticket machine in Customer Sevice Room A. Please select on the screen: „Foreigners -> UE/registration/invitations”. Customer service in all above-mentioned cases will take place at point nr 5 in Customer Sevice Room A during working hours of the office (between 9:00 am – 4:00 pm). It will be possible to print the ticket between 9:00 am and 3:00 pm or until the ticket numbers run out.

New customer service organization will continue until further notice.

Important information !

When submitting the application it is required to bring original documents as well as their copies, which will be authenticated by our employee and original documents will be returned at once.  It is unnecessary to bring original documents if the copy is authenticated in accordance with provisions of Code of Administrative Procedure, for instance certified copy of the document prepared by legal counsel being also attorney in a given case or notary. Documents in other languages than Polish have to be translated by a certified translator, certified translations should be submitted together with original documents.

 

Please check the link below in order to receive an application form and additional information regarding procedures:

https://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/obywatele-ue-eu-citizen

https://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/brexit

https://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/cudzoziemcy/zaproszenia

 

 

liczba wejść: 530