Karty pobytu niezwłocznie po wydaniu decyzji
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Dostęp do danych osobowych przetwarzanych w Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS)