Aktualnie znajdujesz się na:

Odbiór karty pobytu

Odbiór karty pobytu

W celu uzyskania informacji o karcie gotowej do odbioru proszę przesyłać swoje zapytania na adres kartapobytu@duw.pl, dopiero po otrzymaniu decyzji oraz po dostarczeniu dowodu wpłaty za kartę i potwierdzeniu zameldowania.

W celu ułatwienia korespondencji poniżej zamieszczamy przykładowe zapytanie: 

Czy jest już moja karta gotowa do odbioru ?

nazwisko i imię: Vasylev Ivan

data urodzenia:  26 12 1985 r

obywatelstwo: Ukraina

po decyzji /wymiana karty pobytu ( właściwe zaznacz)

data odbioru decyzji: 27 lipca 2015 r.

data wpłaty za kartę: 4 sierpnia 2015 r

data dostarczenia potwierdzenia zameldowania: 4 sierpnia 2015 r.

inspektor prowadzący sprawę: nazwisko i imię

 

czy była udzielana zgoda na powiadomieinie

  • sms o karcie gotowej do odbioru : tak/ nie


Uwaga: nowy numer infolinii Obsługi Klienta: 

0 801 43 00 86

opłata za połączenie zgodna z cennikiem/taryfą operatora osoby dzwoniącej

liczba wejść: 172603