OD 13 LUTEGO 2023 ROKU ZMIANA ORGANIZACJI OBSŁUGI W SPRAWACH PASZPORTOWYCH Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Zaproszenia

Podstawy prawne

  • Ustawa z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 519),
  • Ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.03.2023 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środkow, które powinien posiadać zapraszający (tj Dz. U. z 2023 r., poz. 637),
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., nr 187, poz.1330),
  • Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775).
     
liczba wejść: 31110