Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Działalność Regulowana, Instruktorzy

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI

Nr:     IF.IT.0133.06.2023
 

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia Data zatwierdzenia:
    10.11.2023
Co chcę załatwić? Uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia  w celu szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.
Kogo dotyczy? Przedsiębiorców  zamierzających prowadzić ośrodek szkolenia
Co przygotować?

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia dokonywany jest na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

 1. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania;
 2. numer w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - o ile są wymagane;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy;
 4. wskazanie miejsca prowadzenia ośrodka szkolenia.

Do  wniosku należy dołączyć:

 1. program szkolenia wraz z planem wykonania szkolenia oraz metodami nauczania,
 2. kopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wiedzę instruktorów techniki jazdy oraz wykładowców,
 3. kopię dokumentów zawierających informacje o: warunkach lokalowych, wyposażeniu dydaktycznym oraz miejscu przeznaczonym do prowadzenia zajęć praktycznych i posiadanych pojazdach albo kopię umowy z ośrodkiem doskonalenia techniki jazdy - na przeprowadzenie zajęć; lub dokumentów zawierających informację o urządzeniu technicznym do symulowania jazdy w warunkach specjalnych, posiadających odpowiedni certyfikat - wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji; wraz z kopią certyfikatu,
 4. dokument potwierdzający spełnianie odpowiednich wymagań technicznych przez pojazdy wydany przez rzeczoznawcę samochodowego,
 5. oświadczenie o treści zgodnej z art. 39 g ust. 6 ustawy o transporcie drogowym
 6. dowód uiszczenia opłaty  (400 zł).
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek sporządza się samodzielnie. Brak ustawowego wzoru wniosku.

Jak wypełnić dokumenty? Dokumenty należy wypełnić czytelnie.
Ile muszę zapłacić?

Za uzyskanie wpisu musisz zapłacić  400 zł ( opłata za wpis do rejestru)
                                                           

Opłaty należy dokonać w formie przelewu na niżej wymienione konto:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wydział Finansów i Budżetu

 • nr konta: 41 1010 1674 0005 9222 3100 0000  

400 zł – tytułem: opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia

 

Kiedy złożyć dokumenty? Dokumenty możesz złożyć w dowolnym terminie, ale przed rozpoczęciem działalności.
Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty można:

 

 1. przesłać na adres:

Wydział Infrastruktury

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

 

 1. złożyć osobiście w Biurze Podawczym Kancelarii Ogólnej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71/340-64-33  

Co zrobi Urząd?

Po akceptacji dokumentacji zostaniesz wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia i otrzymasz zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpisu w ww. rejestrze.

W przypadku braku akceptacji otrzymasz informację o jego przyczynach.

Jaki jest czas reakcji?

Sprawa załatwiana jest w ciągu 7 dni.

Jak się odwołać? W tym wypadku nie przewidziano drogi odwoławczej.
Informacje dodatkowe  
Podstawa prawna
 • Art. 39g ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 2201);
 • art. 43-44 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców
  tj. z dnia 8 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2021);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy z dnia 25 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 739);

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 5699