Na węźle Wrocław Stadion zamknięta zostanie łącznica wjazdowa Wspólna strategia dla Odry - Konferencja w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Ostrzeżenie przed nadchodzącymi dużymi upałami Wywiad z Wojewodą Dolnośląskim Maciejem Awiżeniem Pierwsze pół roku pracy Wojewody Dolnośląskiego Macieja Awiżenia Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE
Aktualnie znajdujesz się na:

Uzgodnienie trasy pielgrzymki na terenie województwa dolnośląskiego

Uzgodnienie trasy pielgrzymki na terenie województwa dolnośląskiego

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr: IF.IT.0133.2.2022
 
Uzgodnienie trasy pielgrzymki na terenie województwa dolnośląskiego Data zatwierdzenia:
     23-09-2022 r.
Co chcę załatwić? Uzgodnić trasę pielgrzymki.
Kogo dotyczy? Organizatorów pielgrzymek.
Co przygotować?

Wniosek, który powinien zawierać:

  1. dane organizatora (nazwę, adres, imię i nazwisko, numer telefonu osoby odpowiedzialnej za grupę pielgrzymów na trasie);
  2. szacunkową liczbę uczestników pielgrzymki;
  3. precyzyjną charakterystykę trasy z podaniem miejscowości etapowych, wraz z datą i godziną pobytu w tych miejscowościach;
  4. w przypadku pielgrzymek diecezjalnych w skład których wchodzą grupy z innych miejscowości – liczbę grup, przebieg trasy każdej z grup, liczbę uczestników, miejsce połączenia wszystkich grup, osoby odpowiedzialne za grupy (jeżeli jest to możliwe, podać numery telefonów do osób odpowiedzialnych za grupy).

Do wniosku należy dołączyć:

  1. trasę pielgrzymki ze wskazaniem dróg krajowych, wojewódzkich i innych dróg, po których będą poruszać się uczestnicy imprezy;
  2. numer trasy, którą pielgrzymka będzie wchodzić do Częstochowy (dotyczy pielgrzymek do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej);
  3. klauzulę upoważniającą wojewodę lub wojewodów, jeżeli pielgrzymka przechodzi przez kilka województw, do dokonywania uzgodnień z właściwymi organami zarządzającymi ruchem na drogach publicznych.
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek sporządza się samodzielnie. Brak ustawowego wzoru wniosku.

Jak wypełnić dokumenty? Dokumenty należy wypełnić czytelnie.
Ile muszę zapłacić? Brak opłaty.
Kiedy złożyć dokumenty? Dokumenty można złożyć po skompletowaniu wszystkich wymaganych załączników. Zaleca się, aby wnioski dotyczące pielgrzymek, których trasy nie przekraczają obszaru jednego województwa były składane w terminie co najmniej 40 dni przed data rozpoczęcia pielgrzymki, natomiast dla pielgrzymek przechodzących przez kilka województw – 50 dni przed rozpoczęciem pielgrzymki.
Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty można:

1. przesłać na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

 

2. złożyć osobiście w Biurze Podawczym Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 71/340-67-04.

Co zrobi Urząd?

Uzgodnimy trasę pielgrzymki z właściwymi organami zarządzającymi ruchem na drogach publicznych i z właściwymi wojewodami (jeżeli trasa pielgrzymki przechodzi przez kilka województw).

Jaki jest czas reakcji?

Sprawę załatwia się niezwłocznie.

Jak się odwołać? Z uwagi na charakter sprawy nie ma procedury odwoławczej.
Informacje dodatkowe Zapoznaj się z Komunikatem Wojewody Śląskiego w sprawie „sezonu pielgrzymkowego” na rok bieżący -  https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-spraw-obywatelskich-i-cudzoziemcow/komunikat-dotyczacy-organizowania-tras-pielgrzymek
Podstawa prawna
  1. Art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
  2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 6600