Aktualnie znajdujesz się na:

Mienie zabużańskie

Wojewoda Dolnośląski informuje, że z dniem 31 grudnia 2008 r. ostatecznie upłynął termin składania wniosków o wydanie decyzji potwierdzających prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioski złożone po tym terminie zostaną rozpatrzone odmownie.

W przypadku śmierci wnioskodawcy, do toczącego się postępowania mogą przystąpić jego spadkobiercy. W tym celu osoby te powinny przedłożyć postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym lub postanowienie o dziale spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia wystawiony przez notariusza.

liczba wejść: 7090