Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Karta Polaka - świadczenie pieniężne

Wniosek Wojewody Dolnośląskiego o przyznanie środków rezerwy celowej budżetu państwa na wypłaty świadczeń pieniężnych w roku 2021

Informujemy, iż Wojewoda Dolnośląski  wystąpił w dniu 7 stycznia 2021 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa I kwartał 2021 roku, niezbędnych do zapewnienia wypłat świadczeń pieniężnych w kwocie 4 000 000,00 zł.

Organ rozpocznie wydawanie decyzji uprawnionym wnioskodawcom po otrzymaniu środków finansowych w okresie marzec-kwiecień 2021 r.

Jednocześnie informuję, iż dokumenty przedstawione we wniosku o świadczenie pieniężne powinny być aktualne na dzień wydania decyzji przez Wojewodę Dolnośląskiego. Weryfikacja wniosków następuje według kolejności wpływu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, tj. według daty wpływu.

Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski od dnia 1 stycznia 2019  do dnia 31 stycznia 2020 r. proszeni są o uzupełnianie dokumentów załączonych do wniosku, jeśli straciły one swą aktualność.

liczba wejść: 2138