Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Karta Polaka - świadczenie pieniężne

Zakończenie wydawania decyzji przyznających świadczenia pieniężne w roku 2021

 

Informujemy, iż środki rezerwy celowej przyznanej dla Wojewody Dolnośląskiego na mocy decyzji Ministra Finansów przeznaczone na rok 2021 r. w wysokości 7 063 447,50 zł zostały rozdysponowane dla 684 uprawnionych wnioskodawców i członków ich rodzin.

Weryfikacja wniosków, tj. ich wstrzymanie lub przywrócenie rozpatrywania, uzależniona jest od środków finansowych z rezerwy celowej będących w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w danym roku i jego decyzji, które zamieszczane są w formie komunikatów na stronie internetowej  https://www.gov.pl/web/mswia/komunikaty2.

Decyzje wydawane są przez organ, tj. Wojewodę Dolnośląskiego pod warunkiem dysponowania środkami finansowymi. Weryfikacja wniosków następuje według kolejności wpływu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, tj. według daty wpływu.

W związku z powyższym, organ podejmie wydawanie decyzji po otrzymaniu środków finansowych w roku 2022.

Jednocześnie informuję, iż dokumenty przedstawione we wniosku o świadczenie pieniężne powinny być aktualne na dzień wydania decyzji przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Lista niezbędnych dokumentów znajduje się na stronie urzędu w karcie usługi:

https://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/obywatelstwo/karta-polaka-swiadczeni/12701,Karta-Polaka-swiadczenie-pieniezne-karta-uslugi.html

 

 

 

 

 

 

liczba wejść: 1114