Aktualnie znajdujesz się na:

Kontakt

Adresy i telefony kontaktowe

Dolnośląski Urząd Wojewódzki Oddział Obywatelstwa Polskiego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław


Sekretariat: pok. 0151

tel.71 340 66 55
faks 71 340 66 85
e-mail: soc@duw.pl

Informacja Oddziału Obywatelstwa Polskiego  pod nr  71  340 66 09 dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00.

Informację w sprawach z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz nadzoru nad ewidencją ludności i dowodami osobistymi można uzyskać pod nr telefonu:    
71 340 67 80 lub 71 340 68 03 lub 71 340 65 66 lub 71 340 65 64

Informację w sprawach z zakresu kwalifikacji wojskowej i prowadzenia ewidencji organizacji kościelnych i wyznaniowych można uzyskać pod nr telefonu:
71 340 67 17 lub 71 340 65 70

Godziny przyjmowania:

Obecnie obowiązującymi godzinami obsługi klientów Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w sprawach dot. obywatelstwa polskiego oraz świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka są:

w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godziny od 9:00  do 16:00, a w środy godziny od 10:00 do 18:00.

liczba wejść: 110967