Aktualnie znajdujesz się na:

KURSY JĘZYKA POLSKIEGO I ADAPTACYJNE DLA REPATRIANTÓW

Kursy języka polskiego i adaptacyjne dla repatriantów

KURSY JĘZYKA POLSKIEGO I ADAPTACYJNE DLA REPATRIANTÓW

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu uprzejmie informuje, że w chwili obecnej nie dysponuje informacjami o terminach i rodzajach kursów języka polskiego i kursów adaptacyjnych dla repatriantów i członków ich rodzin przewidzianych do zorganizowania w 2019 r. przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (adres strony internetowej wcześniej wspominanej instytucji to: http://www.orpeg.pl/) na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej.

liczba wejść: 12251