Aktualnie znajdujesz się na:

Paszporty

Zgłoszenie utraty ważnego dokumentu paszportowego

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
SOC-POK.0133.3.2018
Zgłoszenie utraty ważnego dokumentu paszportowego Data zatwierdzenia:
     23 08 2018
Co chcę załatwić? Zawiadomić organ paszportowy o utracie dokumentu paszportowego
Kogo dotyczy?
 • Obywateli polskich, którzy utracili ważny dokument paszportowy.
 • UWAGA: Utrata paszportu jest to fizyczna utrata dokumentu przez osobę, dla której został on sporządzony a która nastąpiła w wyniku zagubienia lub przestępstwa.
Zniszczenie paszportu należy przez to rozumieć zniszczenie dokumentu w stopniu utrudniającym identyfikację osoby, dla której został sporządzony lub stwierdzenie autentyczności dokumentu.
Co przygotować?
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

zawiadomienie o utracie/zniszczeniu* dokumentu paszportowego

Jak wypełnić dokumenty? Czytelnie i zalecamy wypełnienie drukowanymi literami
Ile muszę zapłacić?

Jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza w momencie składania wniosku o nowy paszport:

 • Opłata zostaje powiększona o 200% i wynosi nie 140 zł lecz 420 zł
 • Ulgowa: zostaje powiększona o 200% i wynosi nie 70 zł lecz 210 zł
 • Dla dzieci - Opłata 60 zł powiększona o 200% 180 zł
 •  Ulgowa: zostaje powiększona o 200% i wynosi nie 30 zł lecz 90 zł
Kiedy złożyć dokumenty? Niezwłocznie po stwierdzeniu utraty ważnego dokumentu paszportowego, który jest zarówno dokumentem podróży jak również dokumentem tożsamości.
Gdzie załatwię sprawę?

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Oddział Paszportowy

Pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław         

Infolinia Wydziału Spraw Obywatelskich

i Cudzoziemców

Niezbędne informacje dot. spraw paszportowych
można uzyskać wybierając nr

75 7229 449

 

adres e-mail: paszporty@duw.pl

Delegatury DUW:

 • Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 12

 

 • Legnica ul. F.Skarbka 3

 

 • Wałbrzych ul. Słowackiego 23a

 

 • Oddział Paszportowy obsługuje klientów w:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - w godzinach 9.00-16.00

środa w godzinach 8-18

Co zrobi Urząd?

Przyjmie zawiadomienie o utracie paszportu, zweryfikuje i sprawdzi poprawność danych a następnie  wycofa zapis dot. dokumentu w Paszportowym Systemie Informacyjnym, tj.: wycofa paszport z obiegu prawnego.

Jaki jest czas reakcji?

do 2 dni roboczych

Jak się odwołać? Nie dotyczy
Informacje dodatkowe

Zawiadomienie o utracie paszportu składa się osobiście.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia z dnia 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 758 z późn zmianami)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r.w sprawie dokumentów paszportowych Dz.U z 2010 nr 152 poz. 1026
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010r w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu - Dz. U. nr 25, poz. 126.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz.131
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych Dz.U. 2019 poz. 1313

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 59088