Aktualnie znajdujesz się na:

Karta Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2015 roku ulga w opłatach paszportowych dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Od dnia 1 stycznia 2015 r. członkowie rodzin wielodzietnych legitymujący się ważną Kartą Dużej Rodziny będą uprawnieni do ulgi w opłatach za paszporty. Ulga będzie obejmować zniżkę w wysokości 75 proc. dla dzieci z rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Dodatkowo przepisy przewidują wprowadzenie nowej zniżki dla rodziców w wysokości 50 proc. Uprawnienie tych osób do zniżki będzie przysługiwało po okazaniu ważnej Karty Dużej Rodziny.
Po wejściu w życie nowych przepisów, opłaty za wydanie paszportu dla osób legitymujących się ważną Kartą Dużej Rodziny będą się kształtować następująco:

  • dzieci do 13 roku życia - 15 zł
  • młodzież od 13 do 25 roku życia - 35 zł
  • dorośli -70 zł

Dotychczasowe ulgi pozostają bez zmian, ponadto nadal obowiązuje zasada, że w razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

liczba wejść: 56329